Jak se bránit škodě při provozu závodu?

7.3.2014

Jaká jsou rizika pro podniky v novém občanském zákoníku?

 

Nový občanský zákoník přináší některá nová rizika (např. předsmluvní odpovědnost v § 1729), nicméně v některých oblastech postavení podnikatelů zlepšuje. V oblasti náhrady škody je to např. škoda z provozní činnosti. Dříve byla tato oblast upravena v § 420a. Zproštění odpovědnosti bylo velmi složité, protože tento paragraf normoval, že odpovědnosti za škodu se ten, kdo ji způsobil, zprostí, jen prokáže-li, že škoda byla způsobena neodvratitelnou událostí nemající původ v provozu anebo vlastním jednáním poškozeného. Znamenalo to tedy, že jakékoli zproštění odpovědnosti bylo velmi složité. Nový občanský zákoník problematiku upravuje jinak. Dle § 2924 se škůdce v tomto případě povinnosti k náhradě škody zprostí, prokáže-li, že vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo. Znamená to tedy, že pokud podnikatel jedná rozumně, tzn. dodržuje např. základní předpisy BOZP a reaguje přiměřeně na rizika , nebude povinen k náhradě škody.

 

Jak se účinně bránit v novém občanském zákoníku Vám rádi poradíme v naší kanceláři.