Jak si nechat doplatit úroky ze zadržovaného DPH

10.8.2020

Aktualizace k 10.8.2020

Nejvyšší správní soud opět zasáhl proti praxi finanční správy a postavil se na stranu plátců daně. Přelomovým rozhodnutím č.j. 1 Afs 445/2019 - 47 ze dne 16.7.2020 prohlásil, že právu EU odporuje sazba úroku za zadržení nadměrného odpočtu, která byla plátcům DPH přiznávána v období od 1.1.2015 do 30.6.2017 (tzn. sazba 1 %, plus repo sazba ČNB platná k 1. dni každého pololetí).

Podle názoru soudu neodpovídá taková sazba úroku požadavkům evropské legislativy a plátcům, kterým v uvedeném období vznikl nárok na úrok za zadržení odpočtu, by měl být vyplacen úrok s roční sazbou o 13% vyšší.

Plátcům, kterých se toto rozhodnutí týká, doporučujeme aktivně požádat příslušný finanční úřad o vyplacení rozdílu.

21.5.2020

Stalo se Vám, že Vám stát zadržel „vratku“ DPH? Jak víte, zaplatil Vám po prověření úroky. Věděli jste, že máte nárok na vyšší částku?

Například zatímco v letech 2015 až 2017 byl vyplácen úrok za zadržení nadměrného odpočtu v sazbě 1,05 %, ročně, průměrná úroková sazba podnikatelských úvěrů se splatností do 1 roku činila v roce 2016 a 2017 podle statistik ČNB 2,3 % ročně (v roce 2015 to bylo dokonce 2,36 %). Správce daně tedy například v roce 2016 za 10 měsíců prověřování nadměrného odpočtu 2 000 000 Kč vyplatil plátci úrok ve výši 17 500 Kč, zatímco při použití tržní úrokové sazby by mu měl vyplatit 38 333 Kč. 

Aktuální rozhodnutí Soudního dvora totiž umožňuje, abyste požadovali po finančním úřadu, leckdy až téměř dvojnásobnou částku.

Od roku 2015 přiznávají finanční úřady plátcům DPH, u kterých prověřovaly oprávněnost nadměrného odpočtu DPH (daňovou kontrolou nebo postupem k odstranění pochybností), nárok na úrok za dobu, kdy byl odpočet prověřován, a to z částky, která byla nakonec po prověření jako odpočet skutečně vyměřena. Jednou z podmínek pro vznik nároku na úrok je, že doba prověřování přesáhla 5, resp. 4 měsíce (po novele účinné od 1.7.2017).

Roční sazba tohoto úroku je zákonem navázána na výši repo sazby ČNB platné k 1. dni každého pololetí. Při výpočtu úroku za zadržení nadměrných odpočtů uplatněných v daňových přiznáních, u nichž lhůta pro jejich podání uplynula před 1. červencem 2017, se tato sazba zvyšuje o 1 %. U nadměrných odpočtů uplatněných v daňových přiznáních, u nichž lhůta pro jejich podání uplynula po 1. červenci 2017, se základní sazba zvyšuje o 2 %. Díky dlouhodobě nízkým repo sazbám ČNB se výše tohoto úroku v podstatě až do roku 2018 pohybovala okolo
1 %, resp. 2 % ročně.

O výši této úrokové sazby se vedly mezi odbornou veřejností obsáhlé debaty, jelikož byla všeobecně považována za příliš nízkou. V dubnu letošního roku vydal Soudní dvůr EU zásadní rozsudek, jímž se konečně jednoznačně vyslovil k minimální výši této sazby. V rozhodnutí ve věci C–13/18 a C–126/18 ze dne 23. dubna 2020 soud – zjednodušeně řečeno – dospěl k závěru, že úrok za zadržení nadměrného odpočtu DPH správcem daně musí odpovídat běžnému úroku, za který by si plátce mohl stejnou částku půjčit na volném trhu, a současně musí nahrazovat ztrátu hodnoty zadržených finančních prostředků. 

Výklad Soudního dvora EU je zásadně použitelný i zpětně (pokud sám soud nerozhodne jinak). Jelikož tržní úroky z podnikatelských úvěrů v minulosti – i přes všeobecný pokles sazeb – stále výrazně přesahovaly hodnotu 1 %, resp. 2 %, otevírá se plátcům DPH tímto rozhodnutím cesta, aby se i zpětně domáhali přiznání úroku za zadržení nadměrného odpočtu v takové výši, která odpovídá tržní úrokové sazbě z podnikatelských úvěrů v úročeném období. 

Jestliže Vám tedy zadrželi neoprávněně vyšší DPH, máte právo na tržní úrok. S žádostí Vám rádi pomůžeme, protože je nám jasné, že není lehké se pouštět do kontaktu s finančním úřadem sám.