Jak zrušit trvalý pobyt bývalým nájemníkům nebo bývalým vlastníkům?

3.6.2024

Koupili jste dům, ale zjistili jste, že bývalí majitelé si nezměnili trvalý pobyt? Prodáváte byt, který pronajímáte, a zjistili jste, že bývalí nájemníci si trvalý pobyt v bytě nezrušili? Jak teď postupovat, když součinnost při odhlášení trvalého pobytu není možná, ať už kvůli neochotě, nebo kvůli tomu, že nemáte na bývalé majitele/nájemníky kontakt? A co je nejdůležitější – jak těmto situacím předcházet? To se dozvíte v následujícím článku.

Kdy můžete zrušit trvalý pobyt?

Trvalý pobyt lze zrušit, pokud zaniklo užívací právo (např. skončil nájem) dotyčné osoby k nemovitosti, a zároveň pokud tuto nemovitosti ani její část tato osoba fakticky nevyužívá. To znamená, že osoba již nemá právní důvod být na této adrese hlášena a zároveň zde ve skutečnosti nebydlí.

Jak a kde podat návrh na zrušení trvalého pobytu?

Návrh na zrušení trvalého pobytu se podává u příslušného obecního úřadu, příp. úřad městské části nebo městského obvodu. Návrh se sepisuje volnou formou. Musí z něj být zřejmé, kdo jej podává a co se navrhuje. Uveďte své jméno, příjmení, datum narození a adresu místa pobytu, případně jinou adresu pro doručování. Pokud jste právnická osoba, uveďte název, identifikační číslo a adresu sídla.

Co musí návrh obsahovat?

Kromě výše uvedených obecných informací musíte v návrhu uvést a doložit také:

Existenci důvodů pro zrušení trvalého pobytu, tj. že zaniklo užívací právo k nemovitosti, a že daná osoba, která má trvalý pobyt přihlášený, už nemovitost nebo její část ani fakticky nevyužívá. Zpravidla tak můžete doložit např. nájemní smlouvu na dobu určitou, pokud nájem zanikl uplynutím doby, případně výpověď z nájmu nebo dohodu o ukončení nájmu, nebo např. kupní smlouvu v případě, kdy nedošlo k odhlášení trvalého pobytu předchozích vlastníků nemovitosti.

Kladete si otázku, jak můžete doložit, že daná osoba nemovitost reálně nevyužívá? Zpravidla ohlašovna za tímto účelem vyžaduje kontakt na jednoho až dva sousedy, které telefonicky kontaktuje za účelem potvrzení, že vymazávaná osoba už na místě trvalého pobytu nebydlí.

Své vlastnické právo nebo jiné užívací právo k nemovitosti, pokud ohlašovna (zpravidla obecní úřad) nemůže toto právo ověřit sama v katastru nemovitostí.

Jak podat návrh?

Návrh můžete podat hned několik způsoby – datovou schránou, prostřednictvím e-mailu s elektronickým podpisem, nebo osobně na příslušné ohlašovně (zpravidla obecním úřadu)

Kolik to bude stát?

Za podání návrhu na zrušení trvalého pobytu se platí správní poplatek ve výši 100,- Kč za každou osobu uvedenou v návrhu (tj. za každou osobu, jejíž trvalý pobyt rušíte). Tento poplatek musíte uhradit při podání návrhu.

Co se stane po zrušení trvalého pobytu?

Po pravomocném rozhodnutí ohlašovny bude dané osobě zrušen trvalý pobyt na dosavadní adrese a bude jí zaevidován trvalý pobyt na adrese sídla ohlašovny, což je zpravidla adresa obecního úřadu. Tím se zabrání jakýmkoli dalším administrativním komplikacím spojeným s osobou, která již nemá právo užívat Vaši nemovitost.

Proč je důležité zrušit trvalý pobyt?

Zrušení trvalého pobytu osobě, která již nemá právo k vašemu objektu, je důležité pro ochranu vašeho majetku a práv. Zamezíte tím potenciálním problémům, které by mohly vzniknout, od problémů při doručování pošty, až po případy, kdy by Vás mohla nepříjemně překvapit návštěva exekutora v případě, kdy by bylo proti bývalému nájemci/vlastníkovi např. vedeno exekuční řízení.

Jak těmto situacím předejít, nebo alespoň snížit riziko?

Jak je vidno z výše uvedeného, i taková věc, jako je neodhlášený trvalý pobyt, může způsobit řadu komplikací. I proto je dobré činit preventivní opatření, aby k těmto nepříjemnostem nedocházelo.

Pokud jste v pozici vlastníka bytu/domu, který pronajímáte, je určitě vhodné, abyste měli smluvně ošetřenou povinnost nájemce ke zrušení trvalého pobytu při skončení nájmu, a to pod případnou sankcí.

Stejně tak pokud jste v pozici, kdy kupujete nemovitost, měla by být v kupní smlouvě výslovně sjednána povinnost pro prodávajícího, aby zajistil zrušení veškerých trvalých pobytů, které jsou na nemovitosti evidovány, a to opět pod případnou sankcí.

Jak Vám můžeme pomoci?

V případě, že tuto situaci řešíte, nebo jste v pozici, kdy byste se do této situace dostat mohli, můžeme Vám zrevidovat/vytvořit smluvní dokumentaci tak, aby byly stanoveny povinnosti a případné sankce v souladu se zákonem. Zároveň pokud již řešíte zrušení trvalého pobytu, a nejste si jisti, jak postupovat, nebo potřebujete asistenci při přípravě návrhu, rádi Vám pomůžeme s celým procesem zrušení trvalého pobytu.

Pamatujte, že správně nastavené smlouvy, stejně tak jako včasné zrušení trvalého pobytu může ušetřit mnoho budoucích komplikací.

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o:

70+
zemí světa

60+
poradců

15+
let zkušeností na trhu