Jak zvolit druh zadávacího řízení u veřejných zakázek?

25.3.2018

Jsme advokátní kancelář zaměřená na veřejné zakázky. Přečtěte si, jak vybrat druh zadávacího řízení.

Jste-li zadavatelem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), máte až na výjimky povinnost zadat veřejnou zakázku prostřednictvím jednoho z devíti druhů zadávacích řízení, které zákon uvádí.

Jak ale postupovat, abyste vybrali to správné zadávací řízení a vyvarovali se tak negativních následků spojených s nedodržením zákona? Základem je správné vymezení druhu veřejné zakázky, její předpokládané hodnoty a režimu veřejné zakázky.

Pokud byste totiž jako druh zadávacího řízení chtěli využít např. jednací řízení bez uveřejnění, pak podmínky pro jeho použití jsou stanoveny zvlášť pro každý druh veřejné zakázky, tzn., že jiné podmínky použití zadávacího řízení bez uveřejnění má veřejná zakázka na dodávky, jiné veřejné zakázka na služby a jiné veřejná zakázka na stavební práce. Prvním krokem je tedy určení, o který ze tří uvedených druhů veřejné zakázky se jedná. Pokud jste si vymezili druh veřejné zakázky, je třeba zamyslet se nad její předpokládanou hodnotou. Ta totiž slouží mj. k určení režimu veřejné zakázky, jehož vymezení je důležité pro konečný výběr druhu zadávacího řízení (např. v nadlimitním režimu nelze využít zjednodušeného podlimitního řízení).

Předpokládanou hodnotou veřejné zakázky, zjednodušeně řečeno, je výše úplaty, kterou předpokládáte zaplatit vybranému dodavateli za dodávku, službu či stavební práci, kterou pro vás provede.

Máte-li v tuto chvíli jasno i o výši předpokládané hodnoty, můžete určit režim veřejné zakázky. Zde máte na výběr ze čtyř režimů – nadlimitní, podlimitní, zakázka malého rozsahu a zjednodušený režim. Pro tři z nich (s výjimkou zjednodušeného režimu, který se určuje dle samostatných kritérií) jsou stanoveny zvláštním předpisem různé hranice dle výše předpokládané hodnoty. Je-li určen režim veřejné zakázky, lze konečně přistoupit k volbě druhu zadávacího řízení.

Potřebujete poradit? 

Kontaktujte ARROWS, advokátní kancelář

MAIL: office@arws.cz

TEL: 910 058 058

V nadlimitním režimu máte jako zadavatel na výběr z šesti zadávacích řízení (otevřené, užší, jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, řízení se soutěžním dialogem a řízení o inovačním partnerství). V rámci podlimitního režimu můžete použít všech šest výše uvedených zadávacích řízení a navíc ještě tzv. zjednodušené podlimitní řízení. Pokud se ve Vašem případě jedná o zakázku malého rozsahu, nemusíte využít žádné zadávací řízení, avšak stále máte povinnost dodržovat zásady zadávání veřejných zakázek. Zjednodušený režim má vlastní úpravu řízení v části páté zákona.  

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o: