Jak zvýšit nájem při zlepšení užitné hodnoty bytu?

15.3.2017

Zvýšení nájemného v případě zlepšení užitné hodnoty bytu

 

Dohodu o zvýšení nájemného lze uzavřít, pokud pronajímatel provedl stavební úpravy, které trvale zlepšují užitnou hodnotu pronajatého bytu nebo celkové podmínky bydlení v domě, anebo mají za následek trvalé úspory energie nebo vody. Musí se jednat o zvýšení nájemného nejvýše o 10 % z účelně vynaložených nákladů ročně.

 

K uvedenému zvýšení není třeba, aby souhlasili všichni nájemci v domě, postačí, pokud s návrhem na zvýšení nájemného souhlasí alespoň nájemci dvou třetin bytů v domě. Jestliže však k dohodě mezi nájemci a pronajímatelem nedojde, může se pronajímatel s návrhem obrátit na soud, který může nájemné zvýšit ročně pouze o 3,5 % z vynaložených nákladů.

 

Na závěr je důležité zmínit, že zvýšení nájemného se týká pouze prostor, které byly změnou dotčeny.