Jaké daňové změny přináší nový vládní balíček opatření?

24.5.2022

Na jednání Senátu PČR, které se uskutečnilo dne 18.5.2022, byl schválen vládní balíček opatření, zejména daňových, proti růstu cen PHM. Tento vládní balíček tak opět pokořil další schod v legislativním procesu schvalování.

A proč by Vás mohl zajímat? Přináší zajímavé novinky v oblasti dvou daní. 

Daň z příjmů
  • u dobíjecích stanic pro elektromobily bude zkrácena doba daňového odpisování na 5 let, a to díky novým položkám doplněným do Přílohy č. 1 zákona o daních z příjmů, konkrétně (2-29 a 2-30), kdy původní položky s tímto číselným označením se posunou dále v pořadí.
  • u bezplatného poskytování motorového vozidla zaměstnanci pro služební i soukromé účely bude nově příjmem zaměstnance částka ve výši 0,5 % vstupní ceny vozidla, jedná-li se o nízkoemisní motorové vozidlo podle zákona upravujícího podporu nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících (např. elektromobily, hybridních vozidla, vozidla na zemní plyn).

Zdroj: canva.com

 

Daň silniční
  • nové vymezení předmětu daně - předmětem daně silniční bude nově tzv. "zdanitelné vozidlo", které by mělo být vymezeno jako: "silniční vozidlo kategorie N2 nebo N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrovaná v registru silničních vozidel v České republice." Kategorií zdanitelného vozidla, podkategorií zdanitelného vozidla nebo jeho kódem druhu karoserie  se rozumí kategorie, podkategorie nebo kód druhu karoserie podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel. Nyní již není některý předmět daně silniční vázán na skutečnost, zda je vozidlo užíváno k činnosti, ze které plynou zdanitelné příjmy z pohledu zákona o daních z příjmů.
  • změní se sazby daně silniční - zde by mohlo docházet z počátku ke komplikacím, protože nyní bude rozhodující i kód druhu karoserie, který nemusí být snadno určitelný v technickém průkazu vozidla
  • pro daň silniční budou rozhodné skutečnosti určené podle údajů uvedených v technickém průkazu dotyčného vozidla platných k:
   • prvnímu dni zdaňovacího období nebo
   • ke dni první registrace zdanitelného vozidla v registru silničních vozidel v ČR, pokud k první registraci došlo v průběhu zdaňovacího období
  • je vypuštěna úprava o povinnosti platit zálohy na daň silniční v průběhu zdaňovacího období.
  • podle navržených přechodných ustanovení by se nové znění zákona o dani silniční měl aplikovat už pro daňové povinnosti u daně silniční za zdaňovací období 2022. 
O dalším stavu legislativního procesu tohoto balíčku, jeho konečném znění, účinnosti a daňových dopadech Vás budeme informovat. 
 
Pokud Vás tato problematika zajímá, nebo se Vás přímo týká, tak jsme připraveni, Vám, poskytnout naše služby. Kontakt je ve vizitce.

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o: