Jaké informace musí realitní kancelář zveřejnit na webu

31.7.2023

Pokud hledáte, co vše musí mít realitní makléř nebo realitní kancelář zveřejněno na webových stránkách, tak jste na správném místě. Zveřejňované informace jsme pro přehlednost rozdělili do dvou kategorií. První je soupis přímých povinností vyplývajících ze zákonů, bez jejichž splnění se realitní zprostředkovatel vystavuje riziku sankce. Druhou kategorií jsou informace, jejichž zveřejnění může zjednodušit podnikatelský život, protože nahradí informování každého jednoho klienta zvlášť při uzavírání smlouvy. 

Uvedené informace stačí mít na hlavním webu realitní kanceláře nebo makléře. Na dalších webových stránkách (např. stránkách jednotlivých nemovitostí nebo jednotlivých makléřů) stačí odkázat na hlavní web.

U jednotlivých zveřejňovaných informací najdete také odkaz na zákon, ze kterého daná povinnost vyplývá. 

A) Povinně zveřejňované informace

1. Jméno, sídlo, zápis v obchodním rejstříku a IČO

§ 435 odst. 1 občanského zákoníku
Každý podnikatel musí uvádět na obchodních listinách a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu své jméno a sídlo. Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku uvede na obchodní listině též údaj o tomto zápisu včetně oddílu a vložky; podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do tohoto rejstříku; podnikatel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence. Byl-li podnikateli přidělen identifikující údaj, uvede i ten.

2. Informace o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (Česká obchodní inspekce)

§ 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele
Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách.

Toto poučení může znít "Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz, www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz."

3. Informace ohledně možností whistleblowingu (např. zveřejnění vnitřního oznamovacího systému, který dané informace obsahuje)

§ 9 odst. 2 zákona o ochraně oznamovatelů
Povinný subjekt dále zajistí uveřejnění následujících informací způsobem umožňujícím dálkový přístup:
1. o způsobech oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a ministerstvu;
2. označení příslušné osoby, její telefonní číslo a adresu elektronické pošty nebo jinou adresu pro doručování;
3. zda povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i).

Realitní makléři a realitní kanceláře jsou povinnými subjekty podle § 8 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně oznamovatelů, protože jsou podle § 2 odst. 1 písm. d) bod 2. AML zákona povinnými osobami dle AML zákona (zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu).

B) Co se může hodit mít zveřejněno

1. Informace o možnosti odstoupení od spotřebitelské smlouvy uzavřené mimo běžné obchodní prostory nebo uzavřené na dálku a formulář pro odstoupení

Poučení buď uvádíte přímo do textu smlouvy nebo dáváte jako přílohu ke smlouvě nebo ve smlouvě odkážete na web, kde máte zveřejněno jak poučení tak formulář pro odstoupení.

2. Informace o způsobu zpracování osobních údajů

Jelikož jsou realitní zprostředkovatelé povinnými osobami dle AML zákona, tak vždy zpracovávají osobní údaje na základě povinnosti stanovené jim tímto právním předpisem. V této souvislosti musí podle § 8 zákona o zpracování osobních údajů informovat osoby, jejichž údaje zpracovávají, o způsobu zpracování. Lze řešit buď přílohou ke smlouvě nebo odkazem na web.

Vedle toho je možné na webových stránkách informovat také o způsobu zpracování osobních údajů získaných na základě souhlasu klienta.

3. Cookie lišta

Pokud sbíráte údaje o návštěvnících webu a používáte je pro marketing, je potřeba mít dle GDPR souhlas navštěvníků webu s použitím cookies.

4. Obchodní podmínky

V elektronicky uzavíraných smlouvách můžete využít odkaz na obchodní podmínky přístupné na Vašem webu. V papírových smlouvách to nedoporučujeme, protože v případě sporu bude problematické prokazování, že měl spotřebitel možnost se s obchodními podmínkami seznámit.

5. Reklamační řád

Podle §13 zákona o ochraně spotřebitele je podnikatel povinen poučit o způsobu reklamace. Toto poučení lze provést zveřejněním reklamačního řádu a odkazem na něj.


Hledáte pomoc s nastavením výše uvedeného? Neváhejte se na náš tým obrátit - jsme tu pro Vás! Napište nám nebo zavolejte.

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o:

70+
zemí světa

60+
poradců

15+
let zkušeností na trhu