Jaké změny přináší konsolidační balíček pro daňové subjekty?

14.11.2023

Po vyhroceném průběhu schvalování konsolidačního balíčku v Poslanecké sněmovně mají daňové subjekty konečně jistotu, jakým způsobem se změní daňové zákony a tím pádem i daňové zatížení. Nutno podotknout, že drtivá většina změn přinášených konsolidačním balíčkem vstoupí v účinnost již od 1. ledna 2024, což neposkytuje daňovým subjektům příliš času na adaptaci.

Pro naše klienty v ARROWS dlouhodobě sledujeme vývoj daňové a účetní legislativy a pomáháme jim zvládnout dopady jejích změn.

Jaké změny přináší konsolidační balíček pro daňové subjekty?

Účelem tohoto článku je stručně shrnout hlavní změny pro širokou podnikatelskou veřejnost. Článek se proto například nezabývá změnami ve zdanění lihu a cigaret.

Zvýšení odvodů pro OSVČ

Dlouhodobě diskutované zvýšení odvodů OSVČ na sociální pojištění se stává skutečností. Nově bude vyměřovací základ pro výpočet pojistného činit 55 % ze základu daně OSVČ, namísto současných 50 %.

Dále se minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ zvýší z aktuálních 25 % průměrné mzdy na nejméně 30 % průměrné mzdy v roce 2024, 35 % průměrné mzdy v roce 2025 a 40 % průměrné mzdy od roku 2026. Tato změna samozřejmě nejvíc zasáhne OSVČ s nižšími příjmy, které doteď hradily pojistné blízko minimálnímu vyměřovacímu základu.

Změny sazeb DPH

V současné době se v České republice používají tří sazby DPH ve výši 10 %, 15 % a 21 %. Konsolidační balíček nově zavádí pouze dvě sazby DPH, a to jednu sníženou sazbu činící 12 % a základní sazbu ponechává ve stávající výši 21 %.

Změnu v sazbách DPH samozřejmě doprovází přesuny ze snížených sazeb do základní sazby DPH, respektive u zboží a služeb zatím zařazených v nejnižší 10% sazbě zvýšení daňového zatížení na 12 %. To se například dotkne točeného piva, které bude nově podléhat DPH ve výši 21 %.

Změny u daně z příjmu právnických osob a vedení účetnictví v cizích měnách

Pro právnické osoby je zásadní zprávou, že dojde ke zvýšení sazby daně z příjmů právnických osob ze stávajících 19 % na 21 %.

Na některé společnosti pak bude mít vliv i omezení daňové uznatelnosti nákladů na pořízení osobních automobilů na první 2 miliony Kč z ceny osobního automobilu.

Na druhou stranu, zákon o účetnictví konečně připustí vedení účetnictví v eurech, dolarech a britských librách, což ocení zejména exportní společnosti. Nutno však vzít v potaz, že účetnictví může být vedeno jen v jedné měně a zároveň by se mělo jednat o měnu, která je dotčenou společností používána nejvíce.

Touto změnou se zároveň uvolní cesta pro stanovení základního kapitálu v eurech u akciových společností a tzv. evropské společnosti. Ačkoliv s touto možností zákon o obchodních korporacích počítal již od roku 2014, nemožnost účtování v eurech stanovení základního kapitálu v eurech vylučovala.

Daň z nemovitostí

Zjednodušeně řečeno, sazba daně z nemovitostí se zvýší až na 1,8násobek současných sazeb. V této souvislosti budou mít obce nově možnost stanovit samostatně pro zemědělské pozemky místní koeficient ve výši 0,5, aby tím snížily dopady zvýšení daně z nemovitostí na ceny zemědělské produkce, do kterých by se zvýšení nákladů na daň z nemovitostí mohlo promítnout.

Změny zdanění zaměstnanců

Zaměstnavatelé by měli vzít na vědomí, že bude zavedeno nemocenské pojištění ve výši 0,6 % i na straně zaměstnanců. V současné době odvádí totiž nemocenské pojištění ve výši 2,1 % pouze zaměstnavatelé.

Dochází i k redukci daňových zvýhodnění pro zaměstnance, když se ruší se daňová sleva na školkovné, sleva na studenta nebo odčitatelná položka od základu daně ve formě uhrazených členských příspěvků v odborech.

Závěr

Závěrem lze uvést, že daňové subjekty by neměly změny, které konsolidační balíček přináší, podcenit a měly by jim věnovat dostatečnou pozornost. Finanční správa již disponuje analytickými nástroji na takové úrovni, že případné chyby v daňových přiznáních ve většině případů odhalí.

V ARROWS jsme připraveni Vám pomoci se zvládnutím změn, které konsolidační balíček přináší. Neváhejte se na nás obrátit. 

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o:

70+
zemí světa

60+
poradců

15+
let zkušeností na trhu