Jaké změny přináší novela zákona o silniční dani?

13.6.2022

Dne 8.6.2022 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon, kterým byl schválen vládní balíček opatření, zejména daňových, proti růstu cen PHM, o jehož schvalování jsme Vás nedávno informovali.

Stěžejní částí tohoto zákona je novela zákona o dani silniční, kdy většina změn je účinná již pro celé zdaňovací období roku 2022:

 • dochází ke zrušení povinnosti hradit zálohy na daň silniční v průběhu zdaňovacího období 
 • předmětem daně silniční budou jen tzv. "zdanitelná vozidla", kterými jsou pouze nákladní vozidla (kategorie N2 a N3) a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrovaná v registru silničních vozidel v České republice. Vypadávají všechny osobní automobily.
 • poplatníkem daně silniční již nebude zaměstnavatel - protože osobní automobily a jejich přípojná vozidla nejsou od zdaňovacího období roku 2022 předmětem daně
 • dochází ke změnám sazeb daně silniční - skutečnost, že silniční vozidlo je zdanitelným vozidlem, ještě neznamená, že se bude platit silniční daň, protože pro určení sazby daně je rozhodující ještě kód druhu karoserie, počet náprav a největší povolená hmotnost v tunách
 • pro daň silniční budou rozhodné skutečnosti určené podle údajů uvedených v technickém průkazu dotyčného vozidla platných k:
  • prvnímu dni zdaňovacího období nebo
  • ke dni první registrace zdanitelného vozidla v registru silničních vozidel v ČR, pokud k první registraci došlo v průběhu zdaňovacího období
 • ruší se povinnost registrace k dani silniční ze zákona
 • v daňovém přiznání se uvádí pouze zdanitelné vozidlo,
  • za které je dílčí daň vyšší než 0 Kč,
  • za které se uplatňuje sleva na dani nebo
  • které je osvobozeno, pokud by jinak dílčí daň za něj byla vyšší než 0 Kč.
 • povinnost podávat daňové přiznání k dani silniční pouze elektronicky nabyde účinnosti až do 1.1.2025. 

 

Zdroj: canva.com

 

Jste poplatníkem daně silniční? Budete potřebovat pomoci s přípravou daňového přiznání k dani silniční za zdaňovací období roku 2022, které se musí podat do 31.1.2023? Neváhejte se na nás obrátit, rádi, Vám, v rámci našich služeb pomůžeme.

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o: