Kauce distributorů pohonných hmot

6.3.2015
Daňová povinnost vznikne dnem, který stanoví zákon. Sazba daně ze surového tabáku se stanoví ve výši sazby spotřební daně z tabáku ke kouření. Osoba skladující surový tabák bude povinna se před zahájením své činnosti registrovat u správce daně a složit kauci. Návrh dále v reakci na nález Ústavního soudu z 13. 5. 2014, sp. zn. Pl. ÚS 44/13, stanoví výši kaucí distributorů pohonných hmot.
 
Jejím účelem je efektivní boj s daňovými úniky. Ústavní soud zrušil kauci ve výši 20 000 000 Kč uplynutím dne 30. 6. 2015 (PZ 223/2013). Nově budou existovat dvě výše kauce: standardní kauce 20 000 000 Kč a snížená kauce 10 000 000 Kč, kterou lze získat na žádost při splnění stanovených podmínek. Návrh původně obsahoval také změny v oblasti biopaliv, ty však byly přesunuty do jiného návrhu.
Chcete vědět víc?