Konec předkupních práv

1.3.2014

Víte, že od 1. 1. 2015 zaniknou veškerá předkupní práva spoluvlastníků díky novému občanskému zákoníku?

 

V praxi to bude znamenat, že zatímco dnes Vám spoluvlastník musí nabídnout svůj podíl ke koupi, když chce sám prodat, od 1. 1. 2015 bude moci s podílem libovolně nakládat. Tato otázka souvisí s trendem, který nastoluje nový občanský zákoník. Podle § 3062 totiž platí, že Zákonné předkupní právo spoluvlastníků podle § 140 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zanikne uplynutím jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. To neplatí v případě spoluvlastnictví k zemědělskému nebo rodinnému závodu.

 

Znamená to tedy, že současné spoluvlastnické vztahy je nutno řádně ošetřit.