Konsignační sklad a nový občanský zákoník

24.8.2016

Konsignační sklad funguje jednoduše. Již jsme psali o smlouvě o dílo a s tím související nový občanský zákoník. Dnes budeme hovořit o smlouvě o konsignačním skladu. Jedná se o zvláštní, ne příliš běžný typ inominátní smlouvy, který si ilustrujme na praktickém příkladu.

 

Dejme tomu, že dodavatel A prodává automobilové díly. Odběratel B oproti tomu provozuje autodílnu. Konsignační sklad funguje tak, že Dodavatel A v prostorech odběratele B naskladní v jeho prostorech zboží. Odběratel pak (většinou vlastními zaměstnanci) odebírá zboží a na základě průběžné fakturace jej platí.

 

Co se týče doporučení, která se týkají konsignačních skladů, ty jsou v podstatě jednoduché. Smluvní strany by si měly řádně vymezit práva a povinnosti plynoucí ze vzájemné symbiózy primárně v následujících ohledech:

 

Z hlediska dodavatele:

 

- pravidelná kontrola odebírání zboží (nezřídka se stává, že se na milionové manko přijde až po několika měsících) - pravidelná kontrola plateb a ve smlouvě zakotvená možnost uzavření konsignačního skladu v případě prodlení s platbami - vymezení podmínek ochrany zdraví a bezpečnosti při práci v situaci, kdy se v provozu v podstatě setkávají zaměstnanci dvou firem. - zakotvení minimálního odběru ze strany odběratele, v případě menšího odběru pak doplatek náhrady za obchodní ztrátu - podmínky vyřizování reklamací - kompletní zajištění obchodního tajemství o obchodních podmínkách spolupráce a slev

 

Z hlediska odběratele:

 

- smluvní podmínění dostupnosti konkrétních položek při vyčerpání na konsignačním skladu (zejména rychloobrátkové zboží) - podmínky fakturování a placení ztraceného zboží a otázky pojištění uskladněného zboží - oboustranné vyčlenění osob, které jsou oprávněny zboží vydávat a odebírat - podmínky vyřizování reklamací - sjednání případných slev za podmínky odběru určitého typu zboží ve větším množství

 

Nutno ovšem pamatovat i na další instituty, které přináší nový občanský zákoník (noz) v této oblasti. Jako například na nový systém objednávek. O tom si přečtěte zde.

 

Pro nás je tato problematika denní chleba. Pokud se chcete zeptat jak ve Vašem případě nejlépe postupovat, tak nám zavolejte zdarma na 800 770 888 a domluvte si schůzku s některým z našich specialistů na ochranu osobních údajů.

 

Chcete vědět víc?