Koupě firmy a její rizika

1.1.2019

Poměrně často připravujeme pro naše klienty koupi obchodních závodů, podniků a společností. Jaká jsou nejčastější rizika a na co je třeba se připravit?

Pokud hledáte advokáta při právním poradenství při koupi obchodního závodu (dříve podniku - lidově koupě firmy), je důležité uvědomit si, že se nejedná o jednoduchý proces. Za akvizicemi se skrývá mnohdy několik velmi rizikových faktorů, které není radno ocenit.

Koupě firmy, koupě podniku, koupě závodu mají svá rizika. Povíme si o některých z nich:

1) Kdo kupuje Akvírovaný (závod) podnik může být pro Vás velkým finančním přínosem, ale může i nabourat i celou firemní strukturu. V případě chybné investice může na koupi tratit fyzická osoba, která podnik kupuje, případně mateřská společnost, která akvizici provádí. Je tedy vhodné nakupovat společnosti na nezávislé subjekty, které jsou vyčleněny mimo firemní strukturu, anebo provést řádný právní a účetní audit.

2) Zdrojem příjmů kupované společnosti jsou samozřejmě její obchody. Ty mohou být ovšem i zdrojem jejich rizik. Před koupí společnosti (ať už formou fúze, převodem cenných papírů, či koupí podniku) je nutné nechat si předložit veškeré smluvní dokumenty a zaměřit se na to, zda: - smlouvy jsou platné - neobsahují příliš vysoká rizika (smluvní pokuty, ručení, náhrada škody) - jaká je doba jejich trvání

3) V případě, že je firma ve finančních obtížích, je nutné pamatovat na to, že pokud spadne do úpadku, bude nutné bránit se v insolvenci. Insolvenční správce má poměrně široké pravomoci ohledně zneplatňování určitých kroků prodávané firmy, či společnosti a to až 3 roky zpětně. Je tedy nutné vše řádně ošetřit z hlediska insolvenčního práva.

 

 

Chcete vědět víc?