Které vady lze u ojetého automobilu z autobazaru reklamovat?

1.3.2017

U prodávajícího můžete uplatnit právo z vady do 24 měsíců od převzetí ojetého vozidla. Nicméně po dohodě s prodávajícím může být doba zkrácena na 12 měsíců, nikoli však na méně. A to pouze za určitých okolností. Prodávající má povinnost upozornit kupujícího, že má automobil vadu a o jakou vadu se jedná, tedy jak se vada projevuje.

 

Pokud se vada na automobilu projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, tak zákon předpokládá, že věc byla vadná již při převzetí. To znamená, že za vadu odpovídá prodávající, pokud neprokáže opak, například tím, že si kupující vadu způsobil sám a vada tedy neexistovala při převzetí. Uplatnit právo z vady nemůžete, pokud byla cena automobilu snížena pro tuto vadu. Prodejce rovněž neodpovídá za opotřebení automobilu způsobené jeho obvyklým užíváním ani za vady, které odpovídají míře používání nebo opotřebení, které měl automobil už při převzetí kupujícím.

 

Právo z vadného plnění nemůže mít kupující, který vadu sám způsobil, anebo před převzetím automobilu věděl, že má vadu.

 

 

 

Chcete vědět víc?