Lékařské prohlídky u noční práce

15.10.2017

Musí být u noční práce lékařské prohlídky?

Dle § 94 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen jako "ZP") platí, že zaměstnavatel je povinen zajistit, aby zaměstnanec pracující v noci byl vyšetřen poskytovatelem pracovnělékařských služeb před zařazením na noční práci a dále také pravidelně podle potřeby, nejméně však jednou ročně, přičemž úhrada poskytnutých zdravotních služeb nesmí být na zaměstnanci požadována.

Dikce zákona tak výslovně požaduje vyšetření s ročním intervalem pouze u zaměstnanců pracujících v noci. V praxi se tak často vyskytují případy, kdy zaměstnavatelé posílají na každoroční prohlídky všechny zaměstnance, kteří pracují v noci. Příčinou tohoto postupu je zaměňování pojmů "noční práce" a "zaměstnanec pracující v noci".

Dle § 78 odst. 1 písm. j) ZP platí, že noční práce je jakákoliv práce, která je vykonávána v časovém rozmezí mezi 22. hodinou večerní a 6. hodinou ranní. Naproti tomu ten samý paragraf v odst. 1 písm. k) určuje, kdo je chápán jako zaměstnanec pracující v noci.

Zaměstnancem pracujícím v noci je zaměstnanec, který odpracuje během noční doby nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v průměru alespoň jednou týdně v období, uvedeném v § 94 odst. 1 ZP.

Je-li práce konána nepravidelně nebo v menším rozsahu, jde sice o noční práci, je-li práce konána v noční době (náleží příplatek za práci v noci), avšak na zaměstnance se nevztahují práva a povinnosti zaměstnance pracujícího pravidelně v noci dle ZP.

Lze se tak velmi často setkat s případy, kdy zaměstnanci sice konají noční práci, ale nemusí být zaměstnanci pracujícími v noci. Typickým příkladem může být zaměstnanec, který nastupuje na pracovní směnu pravidelně od pondělí do pátku v 5:30 hodin. Takový zaměstnanec sice prokazatelně pracuje také v noci, nicméně v období jednoho týdne dosáhne pouze na 2,5 hodiny noční práce, tedy nenaplňuje kritéria pro zařazení do skupiny zaměstnanců pracujících v noci.

U takových zaměstnanců pak platí, že periodická prohlídka může bude vyžadována zpravidla s delší periodicitou než jednou ročně a to v závislosti na příslušné kategorizaci prací (u první kategorie např. i jednou za šest let, viz § 11 vyhlášky č. 373/2011 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).

Výše nastíněná praxe je tak s ohledem na péči o zdraví zaměstnanců vítána, nicméně jde nad rámec povinností uložených zákonem.

Photo by Matthew Henry on Unsplash

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o:

70+
zemí světa

60+
poradců

15+
let zkušeností na trhu