Lesní dotace nově

7.3.2014

Jaké jsou novinky v oblasti příspěvků na hospodaření v lesích?

 

V oblasti podpory hospodaření v lesích dle § 46 lesního zákona dochází k dílčím změnám. V návaznosti na nové znění tohoto paragrafu vláda s účinností od 1. 3. 2014 Nařízení č. 30/2014 o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích  na vybrané myslivecké činnosti. Ta upravuje výši a oblast poskytování příspěvků a zároveň vzory žádostí o poskytnutí podpory prostřednictvím stanovených formulářů.