Likvidace společnosti 2014

3.6.2014

V poslední době se média plní články o tom, že pokud si neaktualizujete (pouze notářským zápisem) ve Vaší společnosti zakladatelské dokumenty (např. společenskou smlouvu nebo stanovy), tak Vám soud společnost zruší.

 

Často se tedy objevují titulky Likvidace společnosti 2014.  Prostou řečí zákona jde o to, že ustanovení již existujících zakladatelských dokumentů a stanov, která jsou v rozporu s donucujícími paragrafy zákona o obchodních korporacích, jsou od 1. ledna 2014 neúčinná.

 

Každá obchodní společnost je musí aktualizovat a uvést do souladu s novou právní úpravou nejpozději do 1. července 2014, jinak hrozí zrušení společnosti ze strany soudu. Případnému zrušení společnosti však musí přecházet minimálně tyto dvě události: 1) Soudní úředník musí pročíst např. společenskou smlouvu s.r.o. a odhalit, která ustanovení jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními zákona o obchodních korporacích. 2) Pokud předmětná ustanovení najde, tak musí společnost vyzvat k jejich zesouladnění se zákonem o obchodních korporacích a až následně může soud zahájit řízení o zrušení společnosti. V České republice je cca 400 000 obchodních společností a pro ty z Vás kteří mají zkušenosti se soudním řízením, by jistě nebylo složité odhadnout, zda čas potřebný pro soudy ke kontrole zakladatelských dokumentů společností se bude počítat na měsíce nebo na roky. Není tedy třeba propadat panice, ale raději naplánovat věci tak, abyste využili vynucené objednání notářské zápisu např. k odkládaným směnám ve Vašich společnostech.