Máte už zapsaného skutečného majitele? Pokud ne, hrozí Vám nově nepříjemné sankce

26.4.2021

Povinnost zapsat skutečného majitele existuje v českém právním řádu již od roku 2018. Do evidence skutečných majitelů se zapisují údaje o skutečných majitelích právnických osob zapsaných do jednoho z veřejných rejstříků či svěřenských fondů.

Dosavadní právní úprava neobsahovala žádné výslovné sankce za nesplnění evidenční povinnosti. To se ovšem změnilo s přijetím nového zákona o evidenci skutečných majitelů, který nabude účinnosti 1. června 2021. Kromě jiného se také zpřesňuje definice skutečného majitele a mění další důležité skutečnosti.

Kdo je tedy skutečným majitelem právnické osoby

Podle nové právní úpravy je za skutečného majitele považována fyzická osoba, která je

  • osobou s koncovým vlivem (fakticky ovládá společnost a vykonává v ní rozhodující vliv), nebo
  • koncovým příjemcem (přímo nebo nepřímo získává více než 25 % majetkového prospěchu).

Veřejnost údajů o skutečných majitelích 

Doposud byla evidence skutečných majitelů zcela neveřejná a přístup do ní měly jen zákonem stanovené subjekty. Nově budou některé údaje veřejně dostupné, půjde především o základní informace ztotožňující skutečného majitele (jméno, stát bydliště, státní občanství a rok a měsíc narození).

Pozor na nové sankce

Pokud jste neměli v úmyslu účastnit se například veřejných zakázek, kde pod sankcí vyřazení ze zadávacího řízení existuje povinnost prokazovat a ověřovat skutečné majitele, nehrozila Vám při nezapsání skutečného majitele v zásadě žádná sankce.

To se s účinností nového zákona o evidenci skutečných majitelů mění. Mezi nejcitelnější sankce za porušení povinnosti registrovat skutečného majitele patří například:

  • pokuta až do výše 500.000,- Kč;
  • zákaz výplaty podílu na prospěchu, zisku nebo jiných vlastních zdrojích;
  • pozastavení výkonu hlasovacích práv.

A do kdy je třeba požadavkům nového zákona vyhovět?

Pokud máte jako obchodní korporace skutečného majitele již registrovaného v evidenci, máte čas přizpůsobit se nové právní úpravě až do 1. prosince 2021. V opačném případě máte povinnost dostat se do souladu s novým zákonem bez zbytečného odkladu po nabytí jeho účinnosti 1. června 2021

V případě, že jste jiným subjektem než obchodní korporace, máte povinnost registrovat skutečného majitele do 1. prosince 2021, a pokud již máte skutečného majitele zaregistrovaného, máte na vyhovění požadavkům nového zákona čas až do 1. června 2022.

Potřebujete se zápisem skutečného majitele pomoci? Nebojte se na nás obrátit.

 

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o: