Na co by si měl dát sportovec pozor při zahájení dopingové kontroly?

3.8.2021

V životě každého profesionálního sportovce může přijít den, kdy bude vyzván k podrobení se dopingové kontrole. To je fakt, se kterým musí každý sportovec v průběhu své profesionální kariéry počítat. Jak se však v takové situaci správně zachovat? Na co má sportovec při zahájení dopingové kontroly právo a co od něho může dopingový komisař požadovat? To jsou otázky, na které již ne všichni sportovci znají správnou odpověď. Důsledky přitom mohou být někdy naprosto fatální, neboť princip neznalost zákona neomlouvá platí v dopingových věcech dvojnásob.

Požadavky pro oznámení dopingové kontroly

Dopingová kontrola může sportovce překvapit v podstatě kdykoliv a kdekoliv. Sportovci proto musí počítat s tím, že ze strany příslušného antidopingového orgánu mohou být vyzváni k poskytnutí vzorku nejen při soutěži či bezprostředně po jejím skončení, ale také mimo soutěž, např. při soukromém tréninku nebo dokonce i na dovolené.

Dopingová kontrola začíná pro sportovce v okamžiku, kdy mu je ze strany dopingového komisaře či jiné pověřené osoby oznámeno, že byl vybrán k odběru vzorku. V té chvíli musí být sportovec informován o orgánu, pod jehož pravomocí bude odběr vzorku proveden, o typu odběru vzorku a o všech podmínkách, které je třeba před odběrem vzorku dodržet. V neposlední řadě je dopingový komisař povinen sportovce poučit o jeho právech a povinnostech a informovat jej o lokaci místnosti dopingové kontroly, průběhu dopingové kontroly a důsledcích odmítnutí ji podstoupit.

Souběžně s tím je dopingový komisař povinen sportovci prokázat svou totožnost, a to předložením identifikačního průkazu dopingového komisaře, řidičského průkazu, zdravotního průkaz, pasu nebo podobného dokladu prokazujícího platnou totožnost a datum ukončení platnosti této identifikace. Při té příležitosti musí být sportovci rovněž předložena oficiální pověřovací dokumentace, která dokládá oprávnění pověřených osob k odběru sportovcových vzorků. Nestane-li se tak, sportovec je oprávněn tyto doklady a dokumenty od dopingového komisaře požadovat.

Povinnost sportovce spolupracovat a důsledky odmítnutí

Sportovec je naproti tomu povinen dopingovému komisaři na vyzvání předložit svůj průkaz totožnosti umožňující dopingovému komisaři ověřit totožnost sportovce. Odmítne-li tak učinit a bude-li z uvedeného důvodu nemožné ověřit sportovcovu totožnost, vystavuje se sportovec riziku, že jeho jednání bude posouzeno jako porušení antidopingových pravidel.

Skutečnost, že sportovci bylo oznámeno zahájení dopingové kontroly, nechá dopingový komisař či jeho asistent sportovce podpisem potvrdit na příslušném formuláři. Pokud sportovec odmítne podepsat, že oznámení obdržel, nebo se přijetí oznámení vyhýbá, vystavuje se sportovec riziku, že jeho jednání bude posouzeno jako vyhýbání se, odmítnutí nebo nedostavení se k odběru vzorku. O důsledcích porušení antidopingových pravidel je povinen dopingový komisař či jeho asistent sportovce poučit.

Samotné odmítnutí sportovce podepsat příslušný formulář o zahájení dopingové kontroly ještě nemusí nevyhnutelně vést k ukončení dopingové kontroly a klasifikaci jednání sportovce jako vyhýbání se, odmítnutí nebo nedostavení se k odběru vzorku. Dopingový komisař je totiž povinen, je-li to možné, pokračovat v odběru vzorku s tím, že v podrobné zprávě o průběhu dopingové kontroly zdokumentuje všechna fakta a sdělí okolnosti antidopingové organizaci, v rámci jejíž pravomoci je dopingová kontrola realizována. Ta následně vykoná jednotlivé kroky, které jsou předepsány pro přezkum možného porušení antidopingových pravidel.

Samozřejmě pokud sportovec na výzvu antidopingového komisaře odmítne poskytnout vzorek moči, případně vzorek krve, musí počítat s tím, že jeho jednání bude klasifikováno jako porušení antidopingových pravidel, konkrétně jako vyhýbání se, odmítnutí nebo nedostavení se k odběru vzorku.

Za takové porušení antidopingových pravidel pak sportovci hrozí sankce zákazu činnosti v délce až 4 roky. Uvedená doba zákazu činnosti může být snížena na 2 roky, pokud se sportovci podaří prokázat, že k porušení antidopingového pravidla nedošlo z jeho strany úmyslně.

 

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o: