Náš advokát Jan Medek uspěl u Nejvyššího soudu

8.7.2019

Jednou z našich primárních specializací je korporátní právo a povedlo se nám uspět u dovolacího soudu. Věc se týkala otázky povinnosti vydat seznam akcionářů.

Nejvyšší soud pod sp. zn. 27 Cdo 660/2018-82 po našem dovolání postavil najisto, že i společnost, jež emitovala listinné akcie na majitele, které se ex lege změnily k 1. 1. 2014 na listinné akcie na jméno, je povinna vést od téhož dne i seznam akcionářů. V návaznosti na to je pak povinna vydat akcionáři na jeho žádost opis seznamu akcionářů v souladu s § 266 odst. 1 větou první z. o. k., a to i jako případně opis neúplný.

Toto dovolání připravil vedoucí advokát naší hradecké pobočky Mgr.Jan Medek. Povedlo se mu jím zvrátit rozhodnutí dvou stupňů soudu ve prospěch účastníka.