Náš advokát Jan Medek uspěl u Nejvyššího soudu

8.7.2019

Jednou z našich primárních specializací je korporátní právo a povedlo se nám uspět u dovolacího soudu. Věc se týkala otázky povinnosti vydat seznam akcionářů.

Nejvyšší soud pod sp. zn. 27 Cdo 660/2018-82 po našem dovolání postavil najisto, že i společnost, jež emitovala listinné akcie na majitele, které se ex lege změnily k 1. 1. 2014 na listinné akcie na jméno, je povinna vést od téhož dne i seznam akcionářů. V návaznosti na to je pak povinna vydat akcionáři na jeho žádost opis seznamu akcionářů v souladu s § 266 odst. 1 větou první z. o. k., a to i jako případně opis neúplný.

Toto dovolání připravil vedoucí advokát naší hradecké pobočky Mgr.Jan Medek. Povedlo se mu jím zvrátit rozhodnutí dvou stupňů soudu ve prospěch účastníka.

Chcete vědět víc? Prosím, kontaktujte nás