Naše kolegyně v expertní komisi MPO

31.12.2015

Tato skupina se bude v následujícím období zabývat hledáním odpovědí na otázky, jaká by byla pozitiva a negativa změny přístupu ke spotřebitelskému právu v ČR a v čem by tyto změny mohly a měly spočívat.