Naše nové publikace

1.10.2014

Aktuálně nám vyšly tyto články: Stehlík, Dohnal: Neplatnost společnosti s ručením omezeným po rekodifikaci, [Právní rozhledy 18/2014, s. 624] Dohnal, Galvas: Výhrada vlastnického práva podle nového občanského zákoníku, [Právní rozhledy 15-16/2014, s. 543] Galvas, Dohnal: Krátce k pachtu obchodního závodu a otázce převoditelnosti názvu propachtovatele, [Obchodněprávní revue 7-8/2014, s. 221]. 

 

Rovněž jsme na serveru EPRAVO.CZ psali o chystané novele občanského zákoníku.