Neomezená dovolená

6.8.2021

Zatímco tzv. sick days už v českém právním prostředí zevšedněly a nabízí je většina zaměstnavatelů, neomezená dovolená je stále poměrně moderní koncept a u spousty firem budí jakýsi přirozený strach ze zneužití. Jsou ale tyto obavy na místě? Na to se pokusím odpovědět v následujících řádcích.

Neomezená dovolená není dovolená

Hned na úvod je třeba vysvětlit to nejdůležitější = neomezená dovolená není vlastně žádná dovolená.

Dovolená je dle zákoníku práce doba, kdy zaměstnanec nepracuje a náleží mu náhrada mzdy. Poskytování dovolené má pak svoje přesně daná specifika, kdy od většiny z nich se nelze odchýlit (srov. § 4a zákoníku práce, dále jen jako "ZPr). Pravidla obsažená v ZPr pak koncept neomezené dovolené (dovolené v pravém slova smyslu) znemožňují. Zejména se jedná o pravidla, kdy je nutné nevyčerpanou dovolenou převést do dalších let nebo v případě skončení pracovního poměru proplatit; tyto situace jsou v případě neomezené dovolené neřešitelné.

Neomezená dovolená je tak v zásadě spíše kombinací řádné dovolené dle ZPr a předem neurčeného množství placeného volna. Jelikož žádné ustanovení ZPr nebrání zaměstnavateli, aby poskytovatel svým lidem pracovní volno nad rámec zákona, jedná se o zcela legitimní zaměstnanecký benefit.

V tomto ohledu je však dle mého názoru nutné vyhnout se slovu dovolená (z důvodu zamezení pochybnostem), kdy se například může jednat o "kreativní volno" nebo třeba o "pracovní prázdniny".

Jelikož se tedy o dovolenou nejedná, není ani nutné se obávat nutnosti převádění do dalších let a proplácení v případě ukončení spolupráce.

Co je vhodné před zavedením promyslet

Nejčastěji pak neomezená dovolená stojí na těchto principech:

  1. Maximální počet dní (směn) placeného volna není předem dán,
  2. Čerpání placeného volna je vázáno na souhlas zaměstnavatele (vedoucího zaměstnance a to ve formě e-mailu nebo SMS zprávy),
  3. Nárok na placené volno má zaměstnanec pouze za splnění předem definovaných podmínek (ukončené projekty, určitá délka trvání pracovního poměru, reakční doba v případě potřeby placené volno zrušit aj.),
  4. Zaměstnanec může být z placeného volna odvolán zpět do práce (nejčastěji s určitým časovým předstihem),
  5. Placené volno není možné využívat k prodlužování víkendů, překlenování doby mezi státními svátky apod., jedná se z povahy věci o dlouhodobější absence.

Finanční zajištění zaměstnanců na neomezené dovolené

Co se týče odměňování za dobu čerpání neomezené dovolené, do úvahy přichází několik možností, kdy každá má svá pro a proti:

  1. Zaměstnanci se za dobu čerpání placeného volna mzda nekrátí (placené volno je považováno za výkon práce),
  2. Zaměstnanci náleží plná náhrada mzdy (do výše 100% průměrného výdělku),
  3. Zaměstnanci náleží redukovaná náhrada mzdy (např. 75% průměrného výdělku),
  4. Zaměstnanci náleží předem určená pevná částka, např. 1.000,- Kč na den volna,
  5. Zaměstnanci nenáleží mzda ani náhrada mzdy, ale firma za něj hradí povinné pojistné.

Důsledně doporučuji vždy zvážit, co je ve Vaší firmě tím rozhodujícím motivem, proč zavádíte neomezenou dovolenou. V případě, kdy refundaci za placené volno nastavíte příliš benevolentně, hrozí vyšší riziko zneužití tohoto benefitu. Na druhé straně, pokud zvolíte nižší odměnu, zaměstnanci nebudou benefit čerpat téměř vůbec a veškerá práce přijde vniveč.

Zakotvení neomezené dovolené

Jako vůbec nejvhodnější institut pro zavedení tohoto benefitu se jeví vnitřní předpis. Pozor ale na ukotvení neomezené dovolené v pracovním řádu, který by měl zapracovávat pouze povinnosti Vašich zaměstnanců, nikoliv další práva nad rámec ZPr (srov. § 306 odst. 2 ZPr). Doporučuji tak zvolit spíše samostatný vnitřní předpis nebo doplnit neomezenou dovolenou do Vaší interní směrnice benefitů.

Současně je také vhodné probrat s Vaší účetní kanceláří případné daňové dopady a souvislosti.

Pokud se pro zavedení tohoto moderního a neotřelého benefitu rozhodnete, mějte na paměti, že ani tento benefit nesmí být diskriminační, takže každá výjimka musí být odůvodnitelná a musí mít zjevné příčiny.

Neomezená dovolená je nepochybně skvělým benefitem, který může pomoci k lepším pracovním a zejména kreativním výkonům a může také pomoci oddálit syndrom vyhoření.

V případě, že si ani po prostudování tohoto článku nevíte rady s právním uchopením neomezené dovolené, určitě se nám ozvěte na přiložených kontaktech.

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o: