Nová kniha z pera právníka naší kanceláře

17.6.2014

Jsme publikačně velmi činní a tak s hrdostí sdělujeme, že jsme se podíleli na nové knize z oblasti ochrany spotřebitele v novém občanském zákoníku.

Blanka Vítová z naší kanceláře vydala aktuálně publikaci s názvem Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách po rekodifikaci soukromého práva. Kniha je nejen cennou vědeckou publikací, ale díky svému zaměření na praxi i judikaturu českých soudů nabízí také neocenitelné vodítko při řešení soudních i mimosoudních sporů vzniklých z nepřiměřených ujednání ve spotřebitelských smlouvách. Přínosem může být i pro laickou veřejnost, jíž poskytuje nejen náhled na dlouhodobé a neustále se opakující problémy běžných spotřebitelů, ale poskytuje i nástin možností obrany před těmito situacemi.

 

Lze objednat zde