Nové hranice minimálních teplot na pracovištích

13.12.2022

Dne 12. října 2022 nabyla účinnosti novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví, mimo jiné, minimální teploty na pracovištích. Ministerstvo zdravotnictví připravilo novelu s úmyslem snížení spotřeby energií, jichž může být v souvislosti s nastávající zimou a energetickou krizí nedostatek. Jak se tato změna konkrétně promítne v praxi a co hrozí zaměstnavatelům za nedodržení minimálních teplot?

Změna teplot se dotýká pouze těch minimálních, maximální teploty zůstávají v dosavadní výši. Pokud tedy zaměstnavatel bude chtít svým zaměstnancům dopřát zvýšený teplotní komfort, nařízení ho bude omezovat stejně jako doposud. Nutno také dodat, že změna minimálních teplot je pouze dočasná, neboť novela nařízení počítá s tím, že od 1. července 2024 se minimální teploty vrátí na svoji původní úroveň.

Na navrhované změny minimálních teplot na neklimatizovaných pracovištích se můžeme podívat v následující tabulce:

Třída práce

Dosavadní
minimální teplota

Navrhovaná minimální teplota

Maximální teplota (beze změn)

I

20 °C

18 °C

27 °C

IIa

18 °C

16 °C

26 °C

IIb

14 °C

beze změny

32 °C

IIIa

10 °C

beze změny

30 °C

IIIb

10 °C

beze změny

26 °C

IVa

10 °C

beze změny

24 °C

IVb

10 °C

beze změny

20 °C

V

10 °C

beze změny

20 °C

 

Změny minimálních teplot se tak dotýkají v případě neklimatizovaných pracovišť pouze dvou tříd práce, přičemž se jedná o třídu práce I a IIa. Nařízení do třídy I zařazuje „práce vsedě s minimální celotělovou pohybovou aktivitou, kancelářské administrativní práce, kontrolní činnost v dozornách a velínech, psaní na stroji, práce s PC, laboratorní práce, sestavovaní nebo třídění drobných lehkých předmětů“ a do třídy II pak „práce převážně vsedě spojená s lehkou manuální prací rukou a paží, řízení osobního vozidla, a některých drážních vozidel, přesouvání lehkých břemen nebo překonávání malých odporů, automatizované strojní opracovávání a montáž malých lehkých dílců, kusová práce nástrojářů a mechaniků, pokladní.“

Ministerstvo zdravotnictví však nezapomnělo aktualizovat minimální teploty i v případě klimatizovaných pracovišť, jež navrhuje upravit následovně:

Třída práce

Dosavadní
minimální teplota

Navrhovaná minimální teplota

Maximální teplota (beze změn)

I

22 °C

18 °C

27 °C

IIa

20 °C

16 °C

26 °C

 

V neposlední řadě Ministerstvo zdravotnictví navrhlo vládě změnit i minimální teploty v sanitárních zařízeních, mezi které příslušné nařízení řadí šatny, umývárny, sprchy a záchody.  Zde dochází také k největšímu rozdílu mezi dosavadními a navrhovanými minimálními teplotami:

Zařízení

Dosavadní
minimální teplota

Navrhovaná minimální teplota

Šatny

20 °C

18 °C

Umývárny

22 °C

19 °C

Sprchy

25 °C

19 °C

Záchody

18 °C

15 °C

 

Jaké hrozí postihy?

V případě, že zaměstnavatel nebude zajišťovat zaměstnancům při výkonu práce minimální teploty na pracovišti, vystavuje se riziku uložení pokuty ve výši až několika milionů korun.

Pokud si stále nevíte rady ohledně minimálních či maximálních teplot na pracovištích, neváhejte se obrátit na Mgr. Lukáše Nálevku, advokáta.

Na článku spolupracoval Kryštof Pažourek.

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o: