Nové možnosti obrany proti inspekci práce

1.10.2014

Nález Ústavního soudu sp.zn. Pl. ÚS 52/13 zrušil minimální výši pokuty 250.000,- kč za nelegální práci. Od vykonatelnosti nálezu do nabytí účinnosti uvedené novely zákona o zaměstnanosti (jinými slovy do 1. 1. 2015), popřípadě jiné úpravy textu § 140 odst. 4 písm. f) zákona o zaměstnanosti, tak nebude dolní hranice pokuty stanovena vůbec. Bude pak věcí zákonodárce, aby po zrušení slov „nejméně ve výši“ v předmětném ustanovení jeho text stylisticky upravil.

 

V důsledku novelizace zákonem č. 136/2014 Sb., kterým se mění mimo jiné zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, dochází s účinností k 1.1.2015 ke změně výše minimální spodní hranice za správní delikt umožnění výkonu nelegální práce spáchaný právnickou osobu či podnikající fyzickou osobou, tedy § 140 odst. 4 písm. f) zákona o zaměstnanosti, a to na částku 50.000,- Kč. To otevírá nové možnosti obrany v zahájených řízeních.

 

Potřebujete v této oblasti pomoci? Obraťte se na naši advokátní kancelář Olomouc, advokátní kancelář Hradec Králové, Advokátní kancelář Letohrad. Pomůže Vám rovněž každý náš advokát Olomouc, advokát Hradec Králové, či advokát Letohrad.

 

Chcete vědět víc?