Novinky v mezinárodní trestněprávní spolupráci

26.2.2014

Při zastupování cizích státních příslušníků se setkáváme s novinkami v trestněprávní oblasti. Přečtěte si víc.

 

Již na jaře 2012 předložila vláda svůj návrh nového zákona, který by rušil a plně nahrazoval hlavu 25 Trestního řádu o právním styku s cizinou. Tento podnět byl dán díky nutnosti harmonizace s legislativou Evropské unie. Po legislativních útrapách o rok později byl zákon s názvem „o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních“ schválen, a to pod číslem 104/2013 Sb. Od 1. ledna 2014 tento zákon i platí a je účinný, když je nutno se jím řídit. Kromě úpravy právní pomoci mezi jednotlivými státními orgány reguluje zákon i proces vyžádání osob z jiného státu a také vydávání osob do jiného státu. Jedná se tak zejména o případy, kdy je v naší zemi odsouzen a uvězněn cizinec, jakož i o případy, kdy se podobná situace stane našinci v zahraničí. Zákon ale zachází dále a upravuje i situaci, kdy je teprve trestní řízení ve fázi stíhání. Tedy lze předat i převzít celé trestní stíhání.

 

Rovněž je upraveno uznání a výkon cizozemských trestů o nás v České republice a samozřejmě i naopak. A nakonec upravuje zákon i spolupráci mezi jednotlivými orgány jako jsou např. mezinárodní trestní soudy a tribunály. Také je zakotvena spolupráce s evropským orgánem se zkráceným názvem Eurojust (Evropská jednotka pro justiční spolupráci). Celý předpis je tak zcela zásadní pro všechny cizince, kteří jsou na území ČR stíháni či jsou již jako odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody, když i český občan, který má podobné problémy v jiném státě, zejména členském, musí tento zákon použít. A nejde přitom jenom o to, aby se cizinec dostal spolu se svým stíhán či trestem do své rodné země, ale naše advokátní kancelář si i setkala s žádostí opačnou, tedy aby cizinec mohl zůstat v ČR do konce výkonu trestu.

 

Chcete vědět víc?