Novinky v realitních kancelářích?

15.1.2014

Ano, částečně. Dřívější spory byly vedeny právě o tom, zda v případě ryze občansko-právních vztahů a smluv uzavíraných se spotřebitelem upravených v § 774 až § 777 OZ 1964 vzniká nárok na odměnu zprostředkovatele již v okamžiku možnosti uzavření smlouvy, nebo až po jejím uzavření. Nový občanský zákoník celou situaci vyjasňuje tak, že nárok na odměnu zprostředkovatele vzniká primárně v okamžiku, kdy je uzavřen hlavní kontrakt, k jehož uzavření zprostředkovatelská smlouva směřuje (tzn. např. uzavřením kupní smlouvy na byt). Kontrahenti se ovšem mohou dohodnout, že odměna je splatná již v okamžiku, kdy zprostředkovatel pro zájemce obstará příležitost uzavřít s třetí osobou smlouvu s určitým obsahem (tzn. již obstaráním osoby, která je ochotna příslušnou smlouvu za daných podmínek uzavřít). Realitní kanceláře by tedy měly opravit své smlouvy.

 

Advokátní kancelář Olomouc, advokátní kancelář Hradec Králové, Advokátní kancelář Letohrad.

 

Chcete vědět víc?