Obchodní partner v insolvenci – co dělat a jak se pro takový případ pojistit?

30.4.2021

Insolvence obchodního partnera je noční můrou každého podnikatele. Zatímco dlužníkovi jde o holé přežití, vám jako věřiteli o úhradu pohledávky, kterou za dlužníkem máte. Peníze už přitom zřejmě nikdy v plné výši neuvidíte. Opravdu ale nešlo této situaci nijak zabránit, nebo se na ni alespoň připravit? A co dělat, když už váš obchodní partner opravdu v insolvenci je? Odpovíme v tomto článku.

Navazujeme spolupráci, aneb obezřetnost se vyplácí

Najít vhodného a spolehlivého obchodního partnera není jednoduché. Vše se může poměrně dlouhou dobu jevit idylicky a spolupráce může fungovat. Dotyčný ale najednou přestane hradit faktury a vy zjistíte, že je proti němu vedeno insolvenční řízení. Přitom jste se do takové situace, kdy vám nebudou hrazeny vaše pohledávky, vůbec nemuseli dostat. Jak? Základní rešerší obchodního partnera ještě před zahájením vlastní spolupráce. Nejedná se o nijak složitou činnost. Postačí krátká lustrace subjektu v insolvenčním rejstříku a centrální evidenci exekucí. Od věci není případně ani rychlá kontrola účetních dokumentů ve sbírce listin obchodního rejstříku. Věřte, že úvodní obezřetnost vám může do budoucna ušetřit spoustu času, peněz i nervů.

Jak poznat, že je dotyčný v úpadku

Zvenku a bez detailní znalosti majetkové situace je složité poznat, zda je obchodní partner v úpadku. Dokud s ním není oficiálně zahájeno insolvenční řízení a zjištěn jeho úpadek insolvenčním soudem, můžete se jen domnívat. Existují nicméně určité varovné signály, při kterých byste měli zbystřit.

Typicky vám dotyčný přestane hradit faktury, nekomunikuje, hledá výmluvy, proč nemohl zaplatit, a jinak se vykrucuje. V takovém případě je vhodné kontaktovat jiné subjekty, se kterými dotyčný obchoduje, a ověřit si u nich, zda se podobně chová i vůči nim.

Insolvenční řízení zahájeno, co teď?

V první řadě se musíte o insolvenčním řízení dozvědět. Nezřídka se stává, že věřitelé existenci insolvenčního řízení vůbec nezaregistrují, a přijdou tak o možnost uplatňovat v něm své pohledávky za dlužníkem. Doporučujeme proto insolvenční rejstřík pravidelně sledovat, nebo si ho nechat hlídat. Existují např. bezplatné webové stránky umožňující hlídání konkrétních subjektů. Pokud je s dotyčným zahájeno insolvenční řízení nebo se v již zahájeném řízení stane cokoliv nového, přijde vám automatický notifikační e-mail, abyste o nic nepřišli.

Z pohledu věřitele je v insolvenčním řízení nejdůležitější řádně a včas přihlásit svou pohledávku. Přihláška pohledávky se podává insolvenčnímu soudu na speciálním formuláři a pohledávku je nutné přihlásit nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne vydání rozhodnutí o dlužníkově úpadku. Po přihlášení pohledávky se věřitel stává účastníkem insolvenčního řízení a má možnost ho ovlivňovat.

Řádné uplatnění pohledávky v insolvenčním řízení má i daňové aspekty. V prvé řadě umožňuje zákon o DPH za určitých podmínek věřiteli nárokovat po státu zpět DPH z pohledávek za dlužníkem v insolvenčním řízení. Dále má věřitel k pohledávce za dlužníkem v insolvenčním řízení možnost tvořit (opět za určitých podmínek) opravné položky, a to až do výše rozvahové hodnoty nepromlčené pohledávky.

Věřitel nemusí být jen pasivním divákem

Aktivita většiny věřitelů začíná a končí podáním přihlášky pohledávky. Od tohoto momentu se věřitelé zpravidla přepnou do módu nečinného pozorovatele a pouze insolvenční řízení pasivně sledují. To je přitom velká škoda. Každý věřitel má (v závislosti na výši své pohledávky) možnost insolvenční řízení více či méně účinným způsobem ovlivňovat.

Všichni věřitelé mají možnost účastnit se schůze věřitelů, kde se zpravidla řeší ty nejdůležitější otázky celého insolvenčního řízení, zejména jakým způsobem bude dlužníkův úpadek řešen, což je určující pro výši uspokojení každého z věřitelů. Krom toho mají věřitelé možnost angažovat se ve věřitelském výboru, což je orgán, který dohlíží na činnost insolvenčního správce, odsouhlasuje způsob zpeněžování dlužníkova majetku a činí další důležitá rozhodnutí.

A jak se tedy pro případ insolvence pojistit?

Vhodná preventivní opatření mohou vaši pozici v případném insolvenčním řízení vylepšit a zvýšit šanci na uspokojení vaší pohledávky. Jedná se především o zřízení některého ze zákonem předvídaných zajišťovacích instrumentů jako je např. zástavní právo, zadržovací právo, zajišťovací převod práva, atd., které věřiteli umožňují uspokojit se v případě nesplnění dlužníkova závazku náhradním způsobem. Pokud se věřitel takového práva ze zajištění v insolvenčním řízení dovolá, považuje se za tzv. zajištěného věřitele. Ten se uspokojuje primárně ze zpeněžení věci, jíž byla jeho pohledávka zajištěna. Takový věřitel obdrží zpravidla v insolvenčním řízení mnohem více peněz než ostatní, tzv. nezajištění věřitelé.

Účinný prostředek představuje rovněž bankovní záruka, na kterou nemá insolvenční řízení vliv. Plnění z bankovní záruky se může věřitel dovolat, i když je proti dlužníkovi vedeno insolvenční řízení. Má přitom jistotu, že banka bude na jeho výzvu plnit. Jakkoliv se jedná o poměrně nákladný zajišťovací prostředek a jeho využití je často omezeno pouze na některá odvětví či typy obchodních vztahů, sjednání bankovní záruky lze rozhodně doporučit.

Závěr

V dnešní složité době se musí podnikatelé připravit, že slovo insolvence uslyší čím dál častěji. Je proto důležité, aby věděli, jak se v takové situaci mají chovat, co dělat a že insolvence pro ně jako věřitele nemusí automaticky znamenat odpis pohledávky, pokud se pro tento případ včas pojistili. A také aby věděli, že v případě obezřetnosti a dodržování základních pravidel při navazování obchodních vztahů mohli této situaci předejít úplně.

 

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o: