Obchodní podmínky. Bude v roce 2014 něco nového?

16.2.2014

Ano. Právní úpravu nalezneme v § 1751 NOZ a následujících. I nadále se dají používat obchodní podmínky, ovšem pozor. Doporučujeme Vám upravit jejich znění tak, aby bylo přehledné. NOZ vychází totiž ze zásady poctivosti, a pokud ho budou soudci chápat správně, na „schovávačky“ v obchodních podmínkách nebude místo. Dle § 1753 NOZ např. platí, že ustanovení obchodních podmínek, které druhá strana nemohla rozumně očekávat, je neúčinné, nepřijala-li je tato strana výslovně; k opačnému ujednání se nepřihlíží. Zda se jedná o takové ustanovení, se posoudí nejen vzhledem k jeho obsahu, ale i ke způsobu jeho vyjádření. Pokud tedy schováte smluvní pokutu do ustanovení obchodních podmínek, které se jinak věnují na třech stránkách výkladovým ustanovením, zřejmě s tím u soudu neuspějete.

 

Výslovnou novinkou je možnost jednostranně obchodní podmínky měnit. Na to pamatuje § 1752. Musí jít o smlouvy uzavírané s větším počtem osob na opakované plnění, kde je rozumná potřeba podmínky čas od času měnit (např. změny cen dodavatelů, nové předpisy, apod.). V takovém případě lze podmínky jednostranně měnit, ovšem musí být ujednáno, jak se tato změna oznámí a druhá strana musí mít možnost od smlouvy v případě změny smluvních podmínek odstoupit.

 

Chcete vědět víc?