Ochrana proti dluhům druhého z manželů

17.10.2015

Jak jsme Vás již dříve informovali, je možné uzavřít prostřednictvím notáře tzv. Dohodu o odlišném režimu SJM (dříve zúžení SJM). Ta nejen, že chrání při rozvodu, ale za určitých podmínek chrání druhého manžela proti dluhům, které způsobí jeden z manželů. Princip je poměrně jednoduchý. Notář sepíše notářský zápis, kde se manželé dohodnou na postupu při rozvodu a rozdělení majetku v průběhu manželství. Pokud dojde k problémům, aplikuje se znění exekučního řádu, které je účinné od 1. 7. 2015. Novela § 42 exekučního řádu pak za určitých podmínek zakazuje vést exekuci proti druhému z manželů.

 

Potřebujete s tímto problémem pomoci? Napište nám na info@akdps.cz