Odkládáte aktualizaci pojistných smluv? Riskujete.

8.6.2022

Poslední dobou společností rezonuje téma zdražování a dlouhých čekacích lhůt téměř na cokoliv. Tato situace samozřejmě zasahuje i do oboru pojišťovnictví. Pojistné události v minulých měsících nám i všem zasaženým klientům ukázaly, jak důležité je pravidelně aktualizovat pojistnou částku. Nejen v pojištění majetku, ale například i v odpovědnosti a přerušení provozu. A také jak důležité je správně nastavit časové lhůty v pojistných smlouvách. 

 

Podpojištění se dotýká velkého procenta Čechů

Při pojistných událostech v poslední době vyšlo na povrch, že valná většina pojistných smluv nemá aktualizované pojistné částky. U většiny pojistných smluv by pojistná částka měla odpovídat tzv. nové ceně v čase. Pokud není pojistná částka stanovena správně, tak dle § 2854, OZ dochází k tzv. podpojištění.

Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku, sníží pojistitel pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku. To neplatí, ujednají-li strany, že pojistné plnění sníženo nebude. Toto platí i při dílčích škodách. Odpovědnost za stanovení správně pojistné částky nese klient. Ovšem odborná péče zprostředkovateli pojištění takřka ukládá povinnost doporučit klientovi správnou pojistnou částku.

Podpojištění nemovitého majetku se nevyplácí

Většina pojišťoven má ve smlouvách ujednanou jistou míru tolerance podpojištění, na trhu se objevují pojišťovny, které tolerují i 10 – 15% poměr podpojištění. Rozdíl v pojistném plnění může dosáhnout až milionů korun, zatímco rozdíl v pojistném při navýšení pojistné částky nutně nemusí být nijak velký.  Budova s aktuální hodnotou 100 mil. Kč je pojištěna na pojistnou částku 70 mil. Kč. V případě úplného zničení budovy bude pojišťovna krátit pojistné plnění v poměru 70 mil. Kč/ 100 mil. Kč. Jako pojistné plnění tak pojišťovna vyplatí jen 70 % ze sjednané pojistné částky, což odpovídá částce 49 mil. Kč. Rozdíl mezi hodnotou zničené budovy a vyplaceným pojistným plněním je tedy v tomto případě 51 mil. Kč.

Vzhledem k růstu cen doporučujeme aktualizovat také limity pojistného plnění tak, aby zcela pokryly možné škody. Při nastavení limitu pojistného plnění je nutné zohlednit i případné škody z pojištění přerušení provozu. Limity pojistného plnění jsou obvykle sjednávány pro ostatní živelní nebezpečí, kam patří např. vichřice, krupobití, povodeň, záplava. V případě, kdy škoda převýší hodnotu sjednaného limitu plnění, škodu nad sjednaný limit plnění pojišťovna neuhradí.

U pojištění přerušení provozu je dobré zvážit nejen správné nastavení pojistné částky, ale také vzhledem k prodlužování dodavatelský lhůt i prodloužení doby ručení. Běžně se stanovuje ve variantách 3, 6, 9 a 12 měsíců, což mnohdy nemusí být při aktuálním stavu postačující.

Vzhledem k velmi turbulentní době není dobré čekat na aktualizaci pojistných smluv k jejich výročí, ale doporučujeme provést aktualizaci bezodkladně. Předejdete tak nepříjemným překvapením při případných škodních událostech. Potřebujete pomoci? Obraťte se na mě na čísle 777 326 514.

 

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o: