Povinné pojištění znalců

15.1.2021

Od 1.1.2021 je účinný Zákon č. 254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, který přinesl novou regulaci v oblasti poskytování služeb znalců. Současně také zavádí povinnost mít sjednáno pojištění profesní odpovědnosti. Pojištěním znalců se zabývá konkrétně § 22.

Tuto povinnost mají znalci, znalecké kanceláře i znalecké ústavy. Minimální limit pojistného plnění z pojištění znalce pro jednotlivé obory a odvětví stanoví ministerstvo vyhláškou. U znalců se jedná o 1.000.000 Kč a u znaleckých kanceláří a ústavů 5.000.000 Kč

Je třeba být pojištěn po celou dobu výkonu znalecké činnosti a výše limitu pojistného plnění má být úměrná možným újmám, které lze v rozumné míře předpokládat. Toto pojištění aktuálně nabízí 9 pojistitelů s různými variantami limitů plnění.

Doklad o uzavřeném pojištění mají povinnost tyto subjekty doložit Ministerstvu spravedlnosti nejpozději do 26. března 2021.

Povinnost pojištění se nevztahuje na zaměstnance, společníka, člena znalecké kanceláře a znalecký ústav jako organizační složku státu.

Toto pojištění může pojistitel vypovědět pouze z důvodů uvedených v ustanoveních občanského zákoníku upravujících pojistnou smlouvu.

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o: