Právní služby v oblasti komerčního využití konopí

26.5.2019

Advokátní kancelář ARROWS se zabývá právním poradenstvím při komerčním pěstování a využití konopí. 

Konopí je návykovou látkou ve smyslu zákona a nařízení o návykových látkách. Dle nařízení vlády o návykových látkách je návykovou látkou i extrakt a tinktura z konopí.

Zákon o návykových látkách zakazuje pěstovat druhy a odrůdy rostliny konopí (rod Cannabis), které mohou obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů. Odrůdy konopí obsahující méně než 0,3 % THC se nazývají technické konopí. Při pěstování technického konopí na ploše větší než 100 m2 je dle zákona o návykových látkách třeba tuto skutečnost ohlásit místně příslušnému celnímu orgánu.

Pokud je konopí pěstováno pro komerční účely, musí se jednat o registrované odrůdy dle z. č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin (dále jen „zákon o osivu“). Dále pokud je technické konopí pěstováno k jiným účelům než k účelům průmyslovým, technickým a zahradnickým, vyžaduje se povolení k zacházení s návykovými látkami. 

Výslednými produkty mohou být kromě extraktů CBD a jiných kanabinoidů i dále zpracované produkty jako např. kosmetické či potravinové produkty.

Poskytujeme právní služby v oblasti komerčního využití konopí:

  • právní posouzení podmínek výroby a distribuce produktů obohacených o konopné extrakty
  • komplexní právní posouzení podnikatelského záměru s uvedením regulatorních omezení
  • revize potřebné dokumentace k podání žádosti o zacházení s návykovými látkami
  • právní posouzení vnitřního fungování podnikání z pohledu příslušné regulatoriky
  • vypracování a revize interních předpisů k zacházení s návykovými látkami
  • podání žádosti a zastupování v řízení ohledně příslušných povolení
  • podání žádosti o povolení k zacházení s návykovými látkami 
  • zastupování v řízení před dozorovým orgánem
  • regulace obalů léčiv a výrobků z konopí

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o: