Právní specialistka v cannalaw: Není to o prodeji marihuany, o trávě na hulení. Na celou oblast se napojuje výzkum a vývoj

31.5.2022

V momentě, kdy by se konopí legalizovalo, budoval by se byznys. Znamenalo by to rozvoj dalšího odvětví. Mgr. Miroslava Brůhová, právní specialistka v oblasti technického konopí a konopí pro léčebné použití, hovoří v rozhovoru pro Arrows o nynější právní úpravě těchto druhů konopí v Česku, o pravomocích Evropské unie v této problematice i o výhodách legalizace.

 

Jak se rozlišuje konopí technické a konopí pro léčebné použití?

Technické konopí je konopí obsahující do 1 % THC (Pozn. Tetrahydrokanabinol, psychoaktivní látka nacházející se v konopí). Konopí pro léčebné použití je to, co už je nad touto hranicí a samozřejmě se zároveň používá k léčebným účelům.

Jaké jsou dle Vašeho názoru výhody technického konopí?

Je to multifunkční materiál, nejčastěji jej známe pod CBD oleji a doplňky stravy. Tady se pořád bavíme jen o květu rostliny. Co se týče stonku, z toho lze vyrábět neskutečné množství věcí. Využívá se v průmyslu, při výrobě lan, textilního vlákna, přimíchává se to do plastu, snaží se z něj vyrobit obdobu plastových lahví.

Technické konopí je u nás legální. Všechno, co jste zmínila, je tedy povoleno?

Přesně tak. To je výhoda toho, že toto konopí bylo legalizováno a přináší to společnosti obrovské výhody.

Jak to je v Česku s legalizací konopí pro léčebné využití, v jakém jsme teď stádiu?

Určité subjekty u nás mohou toto konopí pěstovat. To je velký pokrok. Zároveň je zde spoustu spolků, politické ambice, které jsou pro legalizaci. Myslím si, že čekáme na Německo, kde se během dvou let očekává, že toto konopí zlegalizují ve větší míře. V momentě, kdy se tak v Německu stane, by to na sebe nemuselo nechat dlouho čekat.

Co se týká konopí léčebného, jak přesně teď může být vydáváno? A jak by to mohlo vypadat v případě legalizace?

Aktuálně ho musí předepsat lékař, vydávají ho tedy pouze lékárny. To je momentálně jediná legální možnost, jak získat konopí s THC nad 1 %. Kdyby se legalizovalo, nastal by jiný proces. Mohlo by to být třeba jako v Amsterdamu, kde ho člověk koupí v rámci specializovaných prodejen, možná by to bylo v rámci koncesované živnosti, to už pak záleží na legislativě. Samozřejmě by bylo o dost přístupnější.

Mgr. Miroslava Brůhová hovořila na Cannalaw Summit 2022 na téma mezinárodního trhu s konopím

 

Může v této problematice Česko něco změnit, když budeme od července předsedat Radě Evropské unie?

Stoprocentně. Je zde velká možnost proces legalizace posunout dopředu.

Jaké jsou pravomoce Evropské unie v rámci legalizace léčebného konopí?

Co se týče konopí pro léčebné účely, v Česku se aktuálně vytváří prováděcí právní předpis. Máme ale vůči EU notifikační povinnost. To znamená, že naše ministerstvo zdravotnictví předpis připraví, ten se ale poté ještě posílá ke schválení orgánům EU, aby došlo k harmonizaci napříč státy Evropské unie. Její orgány tam mohou dodat podmínky a my předpis podle toho musíme upravit.

A co konopí technické, tam je proces stejný?

Ano, omezení se týká i technického konopí. My jako stát máme svoji národní úpravu, ale evropský prostor ji má striktnější. To znamená, že to, co je u nás legální, je problém dovézt ze třetí země, protože to naráží na předpisy EU. Můžeme tedy vypěstovat technické konopí u nás, ale už ho sem nedovezeme ze třetí země, např. ze Švýcarska. Na to je třeba povolení od státního orgánu SZIF a ten vydává konopí jen do 0,3 % THC.

V rámci států, kde by se brzy mohlo konopí pro léčebné účely legalizovat, jste zmínila Německo. Jak jsou na tom další státy Evropy? Je už toto konopí někde úplně povolené?

Určitě bych zmínila Maltu a Lucembursko. V těchto státech je teď povolené využívat konopí pro rekreační účely. Nejedná se o úplnou stoprocentní legalizaci, ale ten režim je v těch státech hodně volný.

Jaký by byl podle Vás dopad legalizace léčebného konopí na společnost?

Z globálního hlediska bych určitě zmínila dopad finanční. S konopím se momentálně obchoduje na černém trhu. V momentě, kdy by se legalizovalo, budoval by se byznys. Znamenalo by to rozvoj dalšího odvětví a stát by na tom vydělával. Byl by to tedy přínos pro ekonomiku. Není to o prodeji marihuany, o trávě na hulení, na celou oblast se napojuje vývoj a výzkum. 

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o: