Prosta spółka akcyjna w Polsce

11.3.2021

W marcu 2020 do polskiego prawa handlowego miała dołączyć całkiem nowa forma spółek, długo wyczekiwana przez przedsiębiorców, którym zależy na szybkim założeniu spółki i rozpoczęciu działalności na polskim rynku, tzw. Prosta Spółka Akcyjna (PSA). Jednakże ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 termin ten w pierwszej kolejności został przesunięty o rok, tj. marzec 2021, a następnie ponownie przełożony, tym razem na dzień 1 lipca 2021.

W związku z pandemią opóźnione zostały prace nad elektronicznym postępowaniem rejestrowym, który ma otworzyć możliwość elektronicznego składania zgłoszeń aktualizujących i rejestrowych do KRS, co stanowi ostatni element pozwalających na stworzenie w Polsce Prostych Spółek Akcyjnych. Założeniem ustawodawcy jest bowiem, że postępowania rejestrowe dotyczące podmiotów działających w tej formie prawnej, będą prowadzone wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wdrażanego w ramach projektu e-KRS.

Można podejrzewać, że opóźnienia w prowadzeniu nowego rodzaju spółki do polskiego Kodeksu Spółek Handlowych w głównej mierze wynikają jednak z obaw i strachu polskiego ustawodawcy przed intencjami uczestników obrotu, którzy mogliby skorzystać z możliwości, które daje Prosta Spółka Akcyjna. 

Prosta Spółka Akcyjna to odpowiedź na potrzeby startupów, które rozwijają się poprzez możliwości, które daje prawo nowoczesnej technologii, ale napotykają na duże trudności od strony formalnej. Nowa spółka ma zapobiec „uciekaniu” startupów za granicę, gdzie brak kapitału już od dawna nie jest przeszkodą w prowadzeniu działalności i pozyskiwaniu środków na dalszy rozwój, prowadzenie badań i tworzenie innowacyjnych produktów.

Mimo że Prosta Spółka Akcyjna jest dedykowana przede wszystkim startupom, to ustawodawca nie wprowadził żadnych ograniczeń sektorowych. Od 1 lipca 2021 r. z nowej spółki kapitałowej będzie mógł skorzystać każdy polski przedsiębiorca, któremu zależy na oferowanych w jej ramach możliwościach. O jakich możliwościach mowa?

  • Prosta Spółka Akcyjna może być utworzona w każdym celu przez jedną lub więcej osób;
  • rejestracja online w ciągu 24 godzin albo założona w formie aktu notarialnego (drugie rozwiązanie ma zastosowanie w przypadku wkładów niepieniężnych);
  • kapitał zakładowy w wysokości 1 złotówki;
  • łatwiejsze administrowanie, przenoszenie i likwidacja spółki, minimalne wymagania formalne;
  • akcje bez wartości nominalnej;
  • akcje nie mają formy dokumentu – są zdematerializowane (co oznacza, iż papierowy dokument akcji imiennej oraz akcji na okaziciela otrzyma formę zapisu cyfrowego w systemie teleinformatycznym).

Bieg czasu niestety pokazuje nam, że wprowadzenie Prostej Spółki Akcyjnej nie jest takie „proste” dla polskiego ustawodawcy. Czy projekt ustawy zacznie obowiązywać latem 2021? Będziemy na bieżąco śledzić sytuacje w Polsce.

Mgr. Matyáš Moska, czeski adwokat

Zuzanna Hołdys, paralegal

 

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o: