Publikace naší kanceláře

13.1.2015

Naše advokátní kancelář pokračuje v publikační činnosti. V nedávné době vyšly následující publikace členů naší kanceláře: DOHNAL, J., Sousedská práva z hlediska práva soukromého, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 167 s.,  ISBN 978-80-244-4041-5 DOHNAL, J., GALVAS, M. Krátce k pachtu obchodního závodu a otázce převoditelnosti názvu propachtovatele, In: Obchodněprávní revue 7-8/2014, s. 221 STEHLÍK, O., DOHNAL, J. Neplatnost společnosti s ručením omezeným po rekodifikaci, In: Právní rozhledy, 18/2014, s. 624-627 DOHNAL, J., GALVAS, M. Výhrada vlastnického práva podle nového občanského zákoníku, In: Právní rozhledy, 15-16/2014, s. 543 DOHNAL, J., Prodej a servis vozidel spotřebitelům (nejen ve značkových servisech) po rekodifikaci, In: Obchodněprávní revue, 5/2014, s. 129 DOHNAL, J., STEHLÍK, O. Nad zvyšováním nájemného v novém občanském zákoníku, In: Právní rozhledy, 5/2014, s. 177 DOHNAL, J. Jak ohrozí ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku klasické obchodní objednávky?, in: Bulletin advokacie, 12/2014 DOHNAL, J. Evolution of private law, Some topical issues of commercial obligation relationships in the Czech Republic, Katowice 2014 VÍTOVÁ, B., Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách po rekodifikaci soukromého práva Blanka Vítová se rovněž podílela na tvorbě komentáře k § 2158–2174 vydaného u nakladatelství C.H.Beck. Společně s Jakubem Dohnalem připravují rovněž komentář týkající se náhrady škody, který vyjde v prvním pololetí roku 2015. Jakub a Blanka byli rovněž často zmiňování ve všech komentářích občanského zákoníku, které doposud vyšly u velkých nakladatelství.

 

Potřebujete v této oblasti pomoci? Obraťte se na naši advokátní kancelář Olomouc, advokátní kancelář Hradec Králové, Advokátní kancelář Letohrad. Pomůže Vám rovněž každý náš advokát Olomouc, advokát Hradec Králové, či advokát Letohrad.