Půjčujete vlastní společnosti?

28.3.2014

Dejte si pozor na rizika. V naší praxi se často setkáváme s tím, že společnost o jediném společníkovi s tímto společníkem uzavírá smlouvy. Dejte si pozor na novinky, které přináší zákon o obchodních korporacích. Smlouva uzavřená mezi jednočlennou společností zastoupenou jediným společníkem a tímto společníkem vyžaduje písemnou formu s úředně ověřenými podpisy a má některá další specifika.

 

Touto problematikou se u nás zabývá Lukáš.  Advokátní kancelář Olomouc, advokátní kancelář Hradec Králové, Advokátní kancelář Letohrad

 

Chcete vědět víc?