Reality v Polsku v roce 2014

12.5.2014

Realitní trh v Polsku doznal od 1. 1. 2014 významných změn. Stejně jako v ČR dochází k rekodifikaci soukromého práva, ovšem narozdíl od ČR není ještě u našich sousedů v účinnosti nový občanský zákoník. I přesto došlo k významným změnám. Reality v Polsku a obchodování s nimi prochází v roce 2014 změnami. Právní úprava činnosti realitních makléřů byla v polském právním řádu upravena obecně v občanském zákoníku (kodeks cywilny, Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, § 750). Speciální úpravu ovšem poskytuje zákon o nakládání s nemovitostmi (o gospodarce nieruchomościami, Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm., dále jen GospNierU). Do roku 2014 byla činnost realitních zprostředkovatelů v Polsku omezena s tím, že se jednalo o koncesovanou činnost. Ten, kdo neměl oprávnění vykonávat činnost realitního makléře, nemohl ani uzavírat platné zprostředkovatelské smlouvy.

 

Polský Nejvyšší soud rozhodl v rozhodnutí sp. zn. V CSK 173/10 z 19. 1. 2011, že smlouva uzavřená s tím, kdo nemá oprávnění k činnosti realitního makléře je neplatná. Od 1. 1. 2014 došlo v Polsku k rozvolnění realitního trhu a činnost realitních makléřů upravena dříve v § 179 až 183a GospNierU byla výrazně omezena. To v praxi znamená, že ačkoli je nově stanovena povinnost písemné formy pod sankcí neplatnosti, realitní zprostředkování již není činností koncesovanou. Tato změna má sloužit k zvýšení konkurence na polském realitním trhu.

 

Chcete vědět víc?