Regulace reklamy na hazardní hry provozované v online prostředí

16.8.2022

Pohráváte si s myšlenkou, že byste v rámci affiliate spolupráce začali podnikat v oblasti poskytování reklamy na nejrůznější online casina či hazardní hry v rámci internetového prostředí? Pak zbystřete a nejprve se ujistěte, že dodržíte veškeré požadavky dané zákonem. Jinak riskujete negativní dopady jak na vaše osobní, tak majetkové poměry.

Co o reklamě říká zákon?

Dle zákonné definice se reklamou rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud není dále stanoveno jinak.

Přeloženo do srozumitelné řeči, reklamou je jakákoliv forma prezentace, která je veřejně přístupná a jejímž hlavním účelem je propagace podnikatelské činnosti určitého subjektu.

Affiliate program v hazardu. Co to je a na co si dát pozor?

Spolupráce s provozovateli online hazardních her zpravidla probíhá skrze tzv. affiliate programy. V rámci tohoto typu spolupráce obdržíte od provozovatele hazardních her (onlina casina či sázkové kanceláře) svůj vlastní unikátní odkaz (tzv. affiliate link). Díky tomuto linku se budou konzumenti vašeho obsahu (lidé sledující vaše sociální sítě, videa, webové stránky apod.) moci u příslušného provozovatele registrovat.

Za každou takto zprostředkovanou registraci následně obdržíte určitou formu odměny. Typicky se bavíme o vyplacení provize z čistého zisku od zákazníků, kteří si u provozovatele otevřeli a zprovoznili svůj účet díky vaší reklamě s daným linkem. Také se jedná o připsání peněžitého bonusu na váš herní účet apod.

Za těchto podmínek získáváte status tzv.  zpracovatele a zároveň šiřitele reklamy, a jste povinni řídit se příslušnou legislativou, zejména již zmiňovaným zákonem o regulaci reklamy. V takovém případě si dejte pozor, abyste nezpracovali či nešířili reklamu na hazardní hru provozovanou bez příslušné licence.

Je důležité, kde a jak budu reklamu šířit?

To, zda budete reklamu šířit na sociálních sítích (Facebook, Instagram), platformě pro sdílení videí (YouTube,Twitch) či vlastní webové stránce, nemá na vaší zákonnou odpovědnost fakticky žádný vliv. Za podmínky, že je taková reklama veřejně přístupná.

Výběr komunikačního kanálu však může mít potenciální vliv na vaši odpovědnost přímo proti provozovateli vámi zvoleného média či platformy. Proč? Neboť značná část z nich má nastaven vnitřní systém zásad týkajících se propagace a zprostředkování online her a hazardních her.

Co mi hrozí v případech, když poruším zákon?

Jestliže zpracujete či budete šířit reklamu na hazardní hru (ať už online či jinak) v rozporu se zákonem (zejména budete-li propagovat hazardní hru provozovanou bez základního povolení), hrozí vám v prvé řadě kontrola ze strany orgánu příslušného k dozoru nad dodržováním zákona o regulaci reklamy, kterým je až na výjimky celní úřad.

Pokud celní úřad shledá, že jste svým jednáním porušili některou z povinností, kterou vám zákon ukládá, zahájí s vámi přestupkové řízení. V takovém případě vám může hrozit pokuta v řádech až několika milionů korun.

Co z toho vyplývá?

Ještě předtím, než se vrhnete do spolupráce s provozovatelem hazardní hry, vám s ohledem na riziko značné pokuty doporučuji nejprve se ujistit, že subjekt, s nímž máte zájem navázat smluvní vztah (tj. provozovatel hazardních her), disponuje všemi nezbytnými povoleními a že jím provozované hry nespadají do kategorie zakázaných hazardních her.  Zároveň si vždy ověřte, že platforma, prostřednictvím níž se chystáte reklamu šířit, takový druh propagace povoluje, a pokud ano, tak za jakých podmínek.

Kontaktujte Mgr. Ondřeje Cicvárka, právního specialistu za Arrows Digi Lab, který poskytuje poradenství start-upům na e-mailu cicvarek@arws.cz.

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o: