Řízení rizik z pohledu pojišťovnictví

19.9.2022

V neustále se zrychlující době je čím dál více kladen důraz na vysokou kvalitu a spolehlivost dodávaných výrobků či služeb. S tím roste tlak na výrobní a lidské kapacity. V přímé úměře tak stoupají i rizikové faktory, které významně ovlivňují celé podnikání. Každá organizace by část svého úsilí a kapacit měla věnovat procesu řízení rizik a celkové práce s nimi.

Identifikace rizik

Nejprve je třeba možná rizika v organizaci správně identifikovat, tedy určit je dle oboru, ve kterém organizace působí, jaké má dlouhodobé cíle a provést rozbor incidentů v minulosti či se spolehnout na statistická data.

Určená rizika je následně nutné vyhodnotit podle závažnosti a tak k nim také přistupovat v rámci jejich konzultace a řízení. Tedy jak je možné určitým incidentům předejít, co dělat pro zvýšení bezpečnosti na pracovišti nebo jaké technologie či strategie lze zavést do řídících procesů.

Nástroje řízení rizik

Jeden ze základních nástrojů vhodných pro řízení rizik je pojištění. Organizace získává příslib pojistitele, že v případě zmenšení, poškození či zničení vlastního majetku jedním z pojištěných rizik, obdrží pojistné plnění. Nebo v případě pojištění odpovědnosti vůči třetím osobám, získává organizace příslib pojistitele pro krytí škod, které organizace svou činností může způsobit někomu jinému. Mezi odbornou veřejností dlouhodobě panoval názor, že řízení rizik z pohledu pojišťovnictví spočívá právě pouze ve správném nastavení smlouvy pro živelní pojištění majetku a odpovědnosti. Tato pojistná nebezpečí jsou stále pro organizaci zásadní a nelze se bez nich obejít, nicméně se stále více ukazuje, že to největší riziko může spočívat úplně jinde.

Kritické hrozby pro organizaci

Ptáte se, jak správně určit jaká hrozba je pro organizaci nejkritičtější? V tomto vám může pomoci každoroční průzkum společnosti Allianz Global Corporate & Specialty. Tento průzkum je zpracován na základě praktických zkušeností a znalostí více než 2 650 expertů v oblasti risk managementu z 89 zemí na celém světě. Dá se tedy považovat za více než relevantní a pojistitelé z něj vychází při plánování své strategie tvorby, ceny a metodiky pojistných produktů.

Pro rok 2022 jsou jako největší hrozby vnímány kybernetické incidenty (44%). Tedy kybernetické útoky a s tím související únik citlivých dat, vydíraní prostřednictvím zamezení přístupu k datům nebo přerušení provozu v důsledku výpadku sítě. Ve srovnání s minulými roky se dá vysledovat postupně vzrůstající trend. V roce 2021 bylo toto riziko na třetím místě a teď je první.

Jako druhé největší riziko (42%) je experty vnímáno přerušení provozu organizace. Například v důsledku živelních katastrof. Na třetím místě se umístili živelní katastrofy samotné, tedy povodeň, vichřice aj. (25%) ve smyslu jejich působení na majetek společnosti. Zajímavé je, že riziko propuknutí další pandemie už není vnímáno tak silně jako v minulých letech. 22% expertů toto riziko zařadilo na čtvrté místo. Mezi další rizika, se kterým se žebříček zabývá ještě řadíme například změny legislativy (19%), změna klimatu (17%) nebo oheň a exploze (17%).

Zajistěte Vaši  společnost 

Bez ohledu na to, v jakém odvětví organizace působí, jsou pro ni rizika kybernetických útoků, přerušení provozu a živelní nebezpečí reálná. Dobrou zprávou může být to, že se výše uvedená rizika dají zajistit pojistnou smlouvou. Na každé z nich existuje specializovaný produkt, ale lze tak pokrýt velké množství problémů, které mohou nastat.

V naší praxi se běžně s těmito produkty setkáváme a běžně je sjednáváme. Součástí prvotního procesu sjednání pojištění je vyplnění specializovaných dotazníků nebo osobních konzultací, ze kterých je možno vyhodnotit aktuální stav firmy z hlediska zabezpečení proti kybernetickým útokům, přerušení provozu či požární bezpečnosti. Následně se pak pojistný program sestavuje na míru organizace s ohledem na veškeré skutečnosti či přání klientů.

Dnešní turbulentní doba přináší mnohá nová úskalí, se kterými jsme v minulosti nemohli počítat. Firemní život prošel těžkými zkouškami v podobě COVIDu, či válečného konfliktu na Ukrajině, která buď přímo nebo nepřímo zasáhla společnosti.

Nedávná a současná doba nám ukazuje, že je mnoho nevyzpyptatelných rizik, která nelze předjímat. Nicméně kvalitním risk managementem můžeme mnoha škodám a nepříjemnostem předejít. Kvalitní rizikovou prohlídku doporučujeme například při implementaci nových systému, stavbách nových budov, či zavádění nových vnitřních směrnic.

Pro tuto službu máme v našem týmu erudované specialisty, kteří jsou schopni pokrýt nejen tuzemské, ale i mezinárodní prostředí. V případě potřeby proto neváhejte kontaktovat Ing. Petra Mareše na mares@arws.cz.

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o: