Rozvod 2014 a nový občanský zákoník

7.5.2014

Často se setkáváme s dotazem, jakým způsobem se změnilo rozvodové řízení po účinnosti nového občanského zákoníku. Advokátní kancelář Hradec Králové a Olomouc rozvod dle nového občanského zákoníku velmi často řeší. Nový občanský zákoník zrušil s účinností od 1. 1. 2014 zákon o rodině a kompletní problematika je upravena v zákoně č. 89/2012 Sb.

 

Velmi zjednodušeně řečeno, i nadále existují dva typy rozvodu manželství: 1) rozvod "sporný" 2) rozvod nesporný Toto rozlišení sice neodpovídá zcela odbornému pojetí, ale významově jde o to, že v první variantě soud zjišťuje tzv. "příčiny rozvratu manželství" a je tedy na něm, aby zjistil, proč je soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a zda opravdu nelze očekávat jeho obnovení. Důležité je, že zákon stanoví, že manželství nemůže být rozvedeno,  mají-li manželé nezletilé dítě, které není plně svéprávné, dokud nerozhodne o poměrech dítěte v době po rozvodu manželů. Soudní řízení se tedy rozpadá do dvou relativně samostatných řízení, kdy nejdříve soud rozhodne o tom, kdo bude mít v "péči" děti a teprve poté se manželství rozvádí. Pokud chtějí manželé rozvodové řízení uspíšit, připojí-li se manžel k návrhu na rozvod manželství. To znamená, že druhý z manželů, který návrh nepodal prohlásí, že s rozvodem souhlasí. K tomu je ještě zapotřebí, aby ke dni zahájení řízení o rozvod trvalo manželství nejméně jeden rok a manželé spolu déle než šest měsíců nežili. Nemusí se jednat o faktickou odluku, tedy o kompletní odstěhování jednoho z manželů. Postačí, pokud manželský svazek fakticky nefunguje.

 

Poslední náležitostí je dohoda o vypořádání společného jmění manželů. Oproti předchozí úpravě je u rozvodového řízení nutná účast obou manželů a nelze tedy manželství rozvést v jejich nepřítomnosti, jak tomu bylo dříve.

 

Ohledně časové a finanční náročnosti Vám na Vaše dotazy odpoví naši právníci při osobní návštěvě.