Ručí statutární orgány za dluhy společnosti?

9.2.2014

Jak je to s odpovědností jednatelů a členů dozorčích rad za dluhy společností? Naše advokátní kancelář se zabývá z velké míry korporátním právem a naši klienti často požadují sdělení, jak je to vlastně s ručením jednatelů a členů představenstev za dluhy společností. Obecnou odpovědnost zakládá § 159 odst. 3 nového občanského zákoníku. To praví, že pokud nenahradil-li člen voleného orgánu právnické osobě škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli právnické osoby za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci. V této souvislosti doporučujeme klientům vypracovat dohodu o vypořádání újmy dle § 53 zákona o obchodních korporacích a její schválení příslušnými orgány.

 

Speciální druh ručení pak zakládá § 68 zákona o obchodních korporacích, který praví, že soud může rozhodnout, že statutární orgán ručí za dluhy společnosti, pokud je společnost v úpadku a statutár nejednal s péčí řádného hospodáře. Zde je nutné sdělit, že se nemusí jednat o věřitele přihlášeného v insolvenčním řízení. Přihlášku do insolvenčního řízení ovšem i nadále doporučujeme s ohledem na daňové aspekty odpisu pohledávek a vytvoření daňových odpisových rezerv. Ochrana statutárních orgánů pak spočívá v tom, že musí jednat informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní korporace, kdy neodpovídají za výsledek, ale pouze za svou činnost. Tyto kroky si ovšem žádají podrobnější právní rozbor.

 

Chcete vědět víc?