Sjednání režimu oddělených jmění před rozvodem i v jeho průběhu

6.6.2024

Rozvod je náročným obdobím nejen emocionálně, ale také právně. Jednou z nejdůležitějších otázek, kterou je třeba před rozvodem řešit, jsou majetkové vztahy mezi manželi. Sjednání režimu oddělených jmění může být efektivním řešením, které předchází sporům o majetek. Tento článek se zaměřuje na právní úpravu oddělených jmění v České republice a poskytuje praktické rady pro sjednání tohoto režimu.

Co je režim oddělených jmění?

Režim oddělených jmění znamená, že každý z manželů spravuje svůj majetek samostatně a odpovídá za své dluhy individuálně. Tento režim lze sjednat před nebo během manželství prostřednictvím notářského zápisu. Cílem je ochránit majetek každého z manželů a předejít konfliktům při rozdělování majetku v případě rozvodu.

Právní rámec v České republice

V České republice je právní úprava majetkových vztahů mezi manželi zakotvena v občanském zákoníku. Režim oddělených jmění je specifikován v § 730 a následujících. Notářský zápis, kterým se tento režim sjednává, zpravidla obsahuje přesný popis majetku a závazků každého z manželů.

Postup při sjednávání režimu oddělených jmění

  1. Konzultace s právním odborníkem: Prvním krokem je konzultace s advokátem specializujícím se na rodinné právo, který vám vysvětlí všechny právní aspekty a důsledky tohoto kroku.
  2. Příprava dokumentace: Společně s advokátem připravíte veškerou potřebnou dokumentaci, včetně popisu majetku a závazků.
  3. Notářský zápis: Následuje návštěva notáře, který vyhotoví notářský zápis o sjednání režimu oddělených jmění. Tento zápis musí být podepsán oběma manžely.
  4. Registrace: Notářský zápis je následně zaregistrován v centrální evidenci smluv o manželském majetkovém režimu.

Výhody a nevýhody režimu oddělených jmění

Výhody:

  • Ochrana majetku: Každý z manželů chrání svůj majetek před případnými dluhy druhého manžela.
  • Jasné rozdělení majetku: V případě rozvodu je majetek jasně rozdělen a nevznikají spory o jeho dělení.
  • Zastavení společného jmění manželů (SJM) během rozvodového řízení: Režim oddělených jmění umožňuje zastavení tvorby společného jmění, což může být zvláště výhodné v případech, kdy se rozvodové řízení protahuje na delší dobu. Tímto krokem se předejde dalším majetkovým komplikacím a sporům o nově nabytý majetek během řízení.

Nevýhody:

  • Administrativní náročnost: Proces sjednání a registrace režimu je administrativně náročný a může být časově náročný.
  • Finanční náklady: Služby notáře a právníka představují určité finanční náklady.

Závěr

Sjednání režimu oddělených jmění před ale i během rozvodového řízení  je efektivním nástrojem pro ochranu majetkových zájmů každého z manželů. Tento krok vyžaduje pečlivé právní poradenství a administrativní úkony, ale může předejít mnoha komplikacím v budoucnosti. Pokud zvažujete tento krok, doporučujeme konzultaci s odborníkem na rodinné právo, který vám poskytne potřebné informace a asistenci.

Hledáte pomoc s nastavením režimu oddělených jmění? Neváhejte se na nás obrátit – jsme tu pro Vás! Napište nám nebo zavolejte.

Na článku spolupracovala Lucie Kaufmanová.

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o:

70+
zemí světa

60+
poradců

15+
let zkušeností na trhu