Tichá společnost jako vhodná forma podnikání

10.5.2017

Občanský zákoník uvádí, jako jeden z pojmenovaných typů smluv, tzv. tichou společnost. Nejedná se o typickou formu investice či podnikání, ale pro případ, že víte o zajímavém projektu, může se vám tento smluvní typ hodit. Smlouvou o tiché společnosti vzniká závazek mezi společníkem a podnikatelem, přičemž společník chce zůstat v anonymitě. Společníkem může být jak fyzická, tak právnická osoba, a to jak podnikající, tak nepodnikající. Společník do tiché společnosti vkládá své peníze, popř. jiné movité a nemovité věci. Příjemce vkladu musí být vždy podnikatel, např. OSVČ, obchodní korporace, jiný podnikatelský subjekt. Obě strany můžou být i zahraničním subjektem.

 

Podíl tichého společníka na zisku a ztrátě Tichý společník se podílí na zisku nebo ztrátě podnikatele. Podíly na zisku i ztrátě musí být vždy stejné, k jinému ujednání se nepřihlíží. Vklad tichého společníka se nezvyšuje, o nevybraný podíl na zisku. Pokud dojde ke ztrátě podnikatele, vklad tichého společníka není nutné doplňovat, dojde pouze k jeho snížení.

 

Ručení tichého společníka Ze všech právních jednání je zavázán pouze sám podnikatel. Změna nastává až v momentě, kdy se tichý společník rozhodne vystoupit ze své anonymity. Vystoupit z anonymity lze vůči všem např. uvedením svého jména v obchodní firmě, nebo jen vůči jedné osobě, např. na jednání o nějaké zakázce. Ztrátou anonymity ručí tichý společník za dluhy podnikatele.

 

Zánik tiché společnosti Tichou společnost lze ujednat na dobu určitou i neurčitou. Pakliže by podíl na ztrátě podnikatele dosáhl výše vkladu tichého společníka, tichá společnost zaniká. Tichá společnost může zaniknout také výpovědí, a to 6 měsíců před koncem účetního období. Dalšími možnostmi zániku tiché společnosti jsou ukončení podnikání či úpadek podnikatele nebo tichého společníka.