Vlastní jméno v názvu společnosti?

11.9.2016

Jméno fyzické osoby užité v obchodní firmě obchodní korporace (názvu právnické osoby) musí mít věcnou či logickou spojitost s obchodní korporací (právnickou osobou).

Není žádný rozumný důvod, proč by určitá fyzická osoba (či i jen potenciálně existující jméno fyzické osoby) měla být jakkoliv spojována s právnickou osobou, s níž ne­má nic společného. Kritérium zvláštního vztahu je splněno u osob, jež jsou zakladateli či společníky (členy) obchodních korporací nebo jež určitou právnickou osobu přímo či nepřímo zaštítily nebo uvedly v život či veřejnou známost.

V praxi to tedy znamená, že pokud chcete zakládat novou společnost, ve které je jméno osoby, měli byste k tomuto jménu mít zvláštní vztah.

Usnesení Vrchního soudu v Praze z 1. 2. 2016, sp. zn. 7 Cmo 203/2015