Vyhrožování a obtěžující chování na sociálních sítích

12.4.2017

Dnešní doba je dobou sociálních sítí. Lidé žijí velkou část svého života ve virtuálním světě krytém značnou sociální anonymitou a ochranou před přímou konfrontací. Komentování příspěvků na sociálních sítích s sebou nese nejen možnost seznámení se s různorodostí názorů lidí na stejnou věc, nýbrž s sebou přináší i nadávky, vulgarismy, vyhrožování či případné jiné nežádoucí chování spočívající ve vydírání či naléhání na zaslání intimních fotografií. V drtivé většině případů se však bude jednat o plané řeči uživatelů sociálních sítí, avšak může nastat situace, kdy chování takového uživatele svou intenzitou či hrubostí přeroste přes určitou mez přesahující ochranu poskytnutou občanským právem, jak uvádíme v článku „Jak řešit urážky na Facebooku?“ a stane se z něj přestupek či trestný čin. Jak se v takové situaci zachovat?

 

Posouzení, zda jde o právně bezvýznamné chování, či už o chování porušující zákon, je často náročné i pro samotné soudy. Pakliže se stanete terčem takového obtěžujícího chování, je vhodné předně kontaktovat odborníka na trestní či správní právo a poradit se s ním o situaci, která nastala.

 

V praxi mohou nastat situace, kdy se bude jednat o přestupky proti občanskému soužití, které spočívají v ublížení na cti, urážkách, posměchu, výhružkami či nepravdivého obvinění. Někdy však může být intenzita obtěžujícího chování taková, že dojde k naplnění podmínek pro spáchání trestného činu, kdy může jít např. o trestný čin pomluvy, nebezpečného vyhrožování, nebezpečného, hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny, trestný čin podvodu atd.

 

Konzultace s odborníkem na danou oblast práva je důležitá právě z důvodu obtížného posouzení, zda se již jedná o přestupek či trestný čin a zda by bylo vhodné podniknout kroky směřující k nápravě, potrestání pachatele a případné náhradě způsobené škody. Správným postupem se totiž lze vyhnout případným negativním následkům spočívajícím kupříkladu v křivém obvinění.

 

Problematika obtěžujícího chování na sociálních sítích patří v právním odvětví k těm obtížnějším. I přesto však právo pamatuje na nástroje, jak se takovému chování bránit a jak dosáhnout určitého zadostiučinění a nápravy. 

 

Chcete vědět víc?