Vyjednávání smlouvy – na co dávat pozor

11.1.2016

O vyjednávání smluv platí, že jejich výsledkem by měly být řádně vyjednaná práva a povinnosti smluvních stran po vzájemné dohodě. Mnoho podnikatelů při uzavírání smluv ovšem zapomíná na to, že smlouvu netvoří pouze ujednání o ceně, ale také stanovení jejich povinností a sankcí.

 

Při dohadování smlouvy je tedy nutné myslet primárně na tři oblasti: A) Je pro mne smlouva dostatečně ekonomicky výhodná? B) Jsem smlouvu schopen splnit smlouvu za daných podmínek? C) Nejsou ve smlouvě nesmyslné požadavky a sankce?

 

Z výše uvedeného plyne, že podnikatel by měl primárně při předložen draftu smlouvy projít cenové ujednání, následně podmínky smlouvy a dále samozřejmě smluvní pokuty a případné vymezení povinnosti k náhradě škody. O tom budeme hovořit v následující kapitole. Právní záležitosti je vhodné předat advokátovi, či firemnímu právníkovi.[1]

 

Hodnotu smlouvy nelze určovat pouze podle cenového ujednání, ale také v návaznosti na možná rizika, která plynou z dohodnutých sankcí. Nutno totiž pamatovat na to, že porušení smlouvy je tzv. objektivního charakteru. To znamená, že je lhostejné, zda subdodavatel pozdě vyvinul technologii pro dodávku investorovi. Je jedno, že bylo pozdě doručeno nářadí k CNC soustruhu a tím pádem se opozdila dodávka ke koncovému zákazníkovi.

 

Až na vyjímky[2] platí, že podnikatel je vždy odpovědný, pokud dodá zboží vadně, nebo pozdě. Na to je pak většinou vázána smluvní pokuta. Trendem poslední doby je vytváření dokumentů v rozsahu několika desítek stran, které ve svém úvodu mají vymezení pojmů, následně předmět smlouvy, různá ustanovení týkající se například ochrany obchodního tajemství a závěrečná ustanovení. I v těchto smlouvách je důležité vyhledávat možné sankce a postihy, stejně jako práva a povinnosti partnerů. Zhodnocení ekonomické výhodnosti smlouvy je vždy na podnikateli, nikoli primárně na právníkovi. Podnikatel by měl zvážit, zda je smlouvu schopen za daných podmínek splnit. Klást by si měl mimo jiné tyto otázky: - pokud dojde na povinnost hradit smluvní sankce, je pro mne smlouva i přesto výhodná? - mám dostatek kapacit na splnění předmětu smlouvy? - pokud volím subdodavatele, jsem schopen je nasmlouvat v určitém termínu? Vždy je totiž důležité zvážit, co se stane v případě, kdy dojde k porušení smlouvy. Pokud má smlouva hodnotu např. 1.000.000,- Kč, pak smluvní pokuta 10.000,- Kč za den prodlení sníží za jeden měsíc hodnotu zakázky prakticky o třetinu.Nutno zvážit také to, že schopnost splnit smlouvu záleží i na zaměstnancích, a proto je důležité vážit i jejich kapacity a schopnosti. Mnoho podnikatelů opomíjí onen „lidský faktor“ a pak se stane, že zaměstnanec bezpečnostní agentury nezamkne dveře na bourárně masa, která je kontaminována vniknutím třetí osoby a provoz je zastaven. Škoda činí 350.000,- Kč za zastavení provozu, zaměstnanec ovšem odpovídá pouze do 4,5 násobku své mzdy dle zákoníku práce, tzn. Podnikatel je v mínusu cca 335.000,- Kč. V této souvislosti je tedy nutné upozornit na další časté úskalí smluv a to jejich trvání. Je totiž pozoruhodné, jak se i v roce 2016 lze setkat s jednostránkovými smlouvami v hodnotě několika milionů, nebo smlouvami, které nemají určené datum trvání, případně výpovědní dobu.

 

Potřebujete poradit se smlouvou? Pomůžeme Vám . [1] Je zajímavé, kolik např. strojařské společnosti investují do technologie měření, kdy měří jak dodávky materiálů, tak i své vlastní výrobky před expedicí. S advokáty je to podobné. Pokud smlouva projde právní kontrolou (je změřena), riziko neočekávané sankce se sníží. [2] Např. prodlení věřitele dle § 1976 občanského zákoníku. Vyjednávání smluv se u nás věnuje Jakub Dohnal.

 

Chcete vědět víc? Prosím, kontaktujte nás