Významné ocenění advokátní kanceláře

31.5.2016

Naše advokátní kancelář byla zařazena do publikace významných advokátních kanceláří pro rok 2016. V Olomouckém kraji je tak jedinou firmou, která je v tomto seznamu zařazena.  Cílem této publikace je přinést především zadavatelům právních služeb v ČR přehled o trhu a o jednotlivých právnických firmách.

 

Tým advokátní kanceláře DOHNAL PERTOT SLANINA poskytuje právní služby klientům po celé ČR primárně ve svých pobočkách v Hradci Králové, Olomouci a dále v Praze a Letohradě. Vedoucím partnerem je JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D., který je zároveň členem správní rady Svazu prodejců a opravářů motorových vozidel ČR (SAČR) a v soutěži Právník roku, kategorie talent roku se umístil jako jeden z nejmladších právníků vůbec. Za první rok fungování advokátní kanceláře se počet jejich členů zvýšil ze tří zakládajících partnerů na celkem 12 právníků – osm advokátů a čtyři koncipienty. Základem úspěchu advokátní kanceláře je rovnoměrné rozložení pracovní zátěže na jednotlivé členy týmu a diversifikace činností při spolupráci všech poboček s jednotným back office. To umožňuje poskytovat klientům kvalitní služby za atraktivní ceny.

 

Advokátní kancelář klade vysoký důraz na elektronizaci práce, eliminaci zbytných nákladů a úzkou a často neformální spolupráci s klientem. S ohledem na způsob poskytování služeb se klienti kanceláře rekrutují zejména mezi mladými podnikateli a nastupujícím managementem v rámci generačního transferu. Právní služby poskytujeme srozumitelně s ohledem na náklady klienta při zachování zdravé ziskové mar- že kanceláře. Kancelář si zakládá rovněž na kvalitním právně-teoretickém zázemí. Toto je zajištěno knowledge managementem, který má na starost JUDr. Blanka Vítová, členka rekodifikač- ního týmu a kolegové kanceláře působící pedagogicky na PF UP Olomouc. Tým kanceláře DOHNAL PERTOT SLANINA poskytuje právní služby v následujících oblastech:

  • Korporátní právo
  • Smluvní a pracovní právo
  • Arbitráže a soudní spory
  • Směnky a cenné papíry
  • Sportovní právo
  • Developerské projekty a nemovitosti
  • Správa a vymáhání pohledávek
  • Trestní právo
  • Kompletní servis pro podnikatele a obchodní společnosti
  • Ochrana spotřebitele pro podnikatele

 

Publikace je v elektronické verzi ke stažení zde: http://www.epravo.cz/_dataPublic/data/E-pravo_mag/Rocenka_2016_CZ.pdf