Zahraniční společník a plná moc na valné hromadě

15.1.2014

Nový občanský zákoník praví, že vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma, udělí se v téže formě i plná moc. Obtíže s tímto ustanovením spojené vznikají v případě, kdy má právní jednání předepsanou formu notářského zápisu a plná moc k tomuto jednání musí podle tohoto ustanovení tedy být také v podobě notářského zápisu. To je relevantní především ve vztahu k zahraničním společníkům kapitálových společností, a to v kontextu toho, zda k účasti na valné hromadě, k jejímuž rozhodnutí se vyžaduje notářský zápis, má mít zmocněnec takového společníka plnou moc ve formě notářského zápisu. Poněkud odlišně tomu je v případě, že se jedná o jediného společníka. Důležité je sdělit, že nemůže dojít k paralýze valných hromad, jak se někteří mylně domnívají, protože např. změna stanov se notářským zápisem pouze osvědčuje a k zastoupení na valné hromadě tedy není nutná plná moc ve formě notářského zápisu. Nehledě na pravidla, která stanoví zákon o obchodních korporacích.

 

Potřebujete v této oblasti pomoci? Obraťte se na naši advokátní kancelář Olomouc, advokátní kancelář Hradec Králové, Advokátní kancelář Letohrad. Pomůže Vám rovněž každý náš advokát Olomouc, advokát Hradec Králové, či advokát Letohrad.